Saker på NRK Dagsnytt og NRK.no 23.01.15:

Radiosending: http://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB12001715/23-01-2015#

Les intervju med Gunhild og Kristian: - At jeg ikke skjønte at noe var galt med ungen min

Intervju med forsker Trond Heir og psykologspesialist Unni Heltne: Derfor takler kvinner kriser dårligere enn menn


Forskere ved NKVTS (Nasjonalt kompetansesenter ved traumatisk stress) undersøkte berørte etter terroren i regjeringskvartalet og i tsunamien i 2004.

– Vi ser at kvinnene lettere får Posttraumatisk stresslidelse, depresjoner og generelt mer nedsatt funksjon enn menn, sier forsker Trond Heir til Dagsnytt.
 

Ser samme tendenser i LUB

– Også i LUB ser vi samme tendenser, men vil samtidig understreke at det er store individuelle forskjeller. Personlighet, tidligere erfaringer og hva slags hjelp den enkelte får, er viktige faktorer, sier fagsjef Trine Giving Kalstad.

I LUB har vi samlinger og sorggrupper der både kvinner og menn deltar. Dette er viktige tiltak for at man kan lære hverandre bedre å kjenne også når det gjelder ulike mestringsstrategier ved sorg. Noen kvinner (eller menn) kan ha nytte av lære litt om typiske mannlige strategier, mens andre menn kan hjelpes til å få satt ord på følelser og hvordan man har det, også over tid.


Viktig å ta pauser fra sorgen

– I bunn og grunn handler det om å lære om hvordan man kan hjelpe seg selv. Det handler om å kjenne igjennom når grublingen tar overhånd, når angsten får for stort fotfeste eller når sosial tilbaketrekning skaper problemer for normal hverdagsfungering. Da er det viktig å ta grep for å sikre pauser fra sorgen,  gjerne med andres hjelp, sier Giving Kalstad. 

Sorgen må gjennomleves av den enkelte, men de fleste trenger å ha noen å spille på etter slike traumatiske dødsfall som barnedød er. Her kan samtaler og kontakt med andre som har mistet barn være svært viktig.
 

Se også:

Sorg og sorgreaksjoner

Videointervju med Gunhild og Kristian på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vJdxHsV4x3U