Svangerskapslengde og termin har betydning for en rekke medisinske avgjørelser, blant annet utregning av fosteralder ved søknad om abort, prematuritet, vurdering av overtid og vekstavvik. Bruk av én metode vil sikre lik kvalitet i svangerskapsomsorgen. Fram til disse nye anbefalingene kom høsten 2014 har de to ulike metodene eSnurra og Terminhjulet blitt brukt på forskjellige steder i landet.

"Vitenskapelig dokumentasjon viser at [eSnurra] er mest presis og korrekt, har minst systematiske feil og ivaretar naturlig variasjon best," skriver divisjonsdirektør Johan Torgersen og avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet i debattinnlegg i Dagens Medisin 13.04.15.

ESnurra

"Bruk av én metode nasjonalt sikrer abortsøkende kvinner likhet for loven (unngår geografiske variasjoner), vil gi lik vurdering av prematuritet og entydig vurdering av overtidige svangerskap. Den systematiske feilen som ligger i Terminhjulet, medfører blant annet at for mange blir vurdert som overtidige."

Se også:

Helsedirektoratets rolle og eSnurra (Dagens Medisin 13.04.15, debattinnlegg fra Helsedirektoratet)

Nasjonalt verktøy for bestemmelse av termin og fosteralder (Tidsskrift for den norske legeforening, tidsskriftet.no, 9.05.16)

www.esnurra.no