Afrikansk  kvinne holder hendene foran ansiktet

Artikkelserien følger opp the Lancets "2011 Stillbirths series" der dødfødsler for alvor ble satt på agendaen innen internasjonal forskning og helsearbeid. 2011-serien munnet ut i flere handlingsoppfordringer (Call to action).

Se sak oppfølgingssaken: For mange dødfødsler i Norge

Den nye serien belyser utviklingen innen dødfødselfeltet og presenterer nye data om forekomst og risikofaktorer inkludert psykososiale og økonomiske konsekvenser av dødfødsler. En ny handlingsoppfordring for å få slutt på forebyggbare dødfødsler innen 2030 lanseres.

Den norske forskeren Frederik Frøen, som også sitter i LUBs fagråd, er en av de sentrale forfatterne av serien.

Les the Lancet Ending preventable stillbirth Series her.

Følg med live på lanseringen

Lanseringen skjer flere steder i verden 19. januar. Hovedlanseringen i London starter kl. 18 norsk tid og kan strømmes på internett: Global launch of the lancet series on ending preventable stillbirths. Her vil også Frederik Frøen tale.


Se også:

Forebygging av dødfødsler

Dødfødsel