Nikolai og Aurora er to barn som begge bærer på en sørgelig historie. De konfronterer sine følelser, men på hver sin måte. Når veiene deres krysses vet de ingenting om hverandre, men kanskje søker de egentlig det samme?

Filmen "Tyven tyven" handler om to barn som begge har mistet et søsken. Filmen varer i 5 minutter. Har dere et barn for lite i familien, kan den kanskje være et godt utgangspunkt for å snakke med søsken om dette?

Filmen er produsert av Øyvind M.Saugerud og Hyenafilm AS, med støtte fra Østnorsk Filmsenter. Manus og regi ved Kristin Rande.

Filmen er blitt vist på flere filmfestivaler i inn- og utland i 2016, og er fortsatt på omreise. I desember er den plukket ut til filmfestivalen «Kort og kald» i Hammerfest. Følg reisene på Tyven tyvens facebookside.

Filmen er støttet av LUB, og vi har fått tillatelse til å publisere den i våre kanaler.