Helsekort gravide

Helsekortet som brukes i Norge i dag, har utdatert vekstkurve for symfyse-fundus mål.
Symfyse-fundus mål (SF-mål) er mål tatt av den gravides mage for å kunne følge med på om barnet vokser normalt. Disse målene danner barnets vekstkurve. Dersom fosterets vekst faller utenfor normalområdet, skal den gravide følges opp ekstra.

– Norske referansekurver for symfyse-fundus mål har imidlertid ukjente screening-egenskaper og er foreldet, sa Aase Devold Pay, jordmor og stipendiat ved Folkehelseinstituttet/Oslo universitetssykehus til Landsforeningen uventet barnedød (LUB) i en artikkel i Oss foreldre imellom tidlig i 2012.

Se artikkelen (pdf): Symfyse-fundus-måling, en falsk trygghet i svangerskapet?  (PDF, 558KB)Studien er støttet av LUBs forskningsfond.

Har utarbeidet nye oppdaterte referansekurver

Forskerne har i studien utarbeidet nye og oppdaterte referansekurver for symfyse-fundus-mål basert på i overkant av 40 000 svangerskap og 280 000 målinger av gravide fra Västra Götaland län i Sverige. Symfyse-fundus-målene som ble foretatt i studien ligger vesentlig høyere enn hva de gjorde for 40 år siden, og i motsetning til den gjeldende referansevekstkurven er det ingen avflatning av kurven mot termin, men derimot en tilnærmet konstant vekstfart gjennom hele svangerskapet.

– Den nye symfyse-fundus-kurven vil klassifisere flere kvinner med mistanke om veksthemmet barn, sier Aase Pay, stipendiat på Folkehelseinstituttet til FHI.

Brukbarheten av den nye kurven i å oppdage fostre som vokser dårlig skal evalueres i videre studier.

Venter på nytt elektronisk helsekort

I Sverige er nye SF-mål innført og det er tatt i bruk elektronisk helsekort for gravide. I Norge foreligger et forslag til nytt elektronisk helsekort for gravide, men de digitale løsningene er dessverre ikke klare. I påvente av at dette blir klart brukes fortsatt de gamle papirversjonene av helsekortet. Det ser derfor ut til at vi må vente til det elektroniske helsekort er på plass, før SF-målene oppdateres i Norge.

– Dette er en interessant studie og LUB er svært opptatt av å støtte alle tiltak som kan være med på å forebygge dødfødsler. Over 100 barn med veksthemming dør hvert år i mors liv i Norge. Kanskje flere kunne vært reddet dersom referansekurvene ble oppdaterte? sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad. Hun lover at LUB vil følge opp saken.

Referanse:

Pay ASD. Frøen JF, Staff AC, Jacobsson B, Gjessing HK. A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; DOI: 10.1111/aogs.12157