Hvem skulle ikke ønsket sjefen hadde fått råd fra landets fremste sorgekspert før man vendte tilbake til jobb igjen etter å ha mistet barnet sitt?

Mange opplever at det er svært tøft å håndtere jobb og studier når livet er snudd opp ned og hodet ikke lenger fungerer.

Nå kan både sjefen, kolleger og etterlatte få råd fra Atle Dyregrov, gjennom pc-skjermen eller mobiltelefonen. Gode råd får du også fra to foreldre som forteller om sine erfaringer med å være i jobb som viktig del av sorgprosessen. Marit Galta-Opheims jobbet som marin megler da datteren Alva ble født død fire dager over termin. Kristian Brakestad jobbet som sikkerhetsrådgiver da han mistet lille Håkon i krybbedød halvannet år gammel.

Filmene ser du her: lub.no/sorg-og-arbeidsliv. De er produsert av Filmplot og finansiert med prosjektmidler fra ExtraStfitelsen.

Filmene er basert på LUBs informasjonshefte Når sorgen rammer en av dine ansatte som er skrevet av Atle Dyregrov i samarbeid med LUB.

Se teas til filmene:

Brenner for omsorgsfullt lederskap

Da en av Kjell Ljøstads ansatte mistet barn, fikk han god hjelp fra LUB til hvordan de kunne støtte familien som arbeidsgiver. Nå anbefaler han andre arbeidsgivere å se filmene om sorg og arbeidsliv for å få den samme gode innsikten.

Tekst: Vilde von Krogh

Kjell Ljøstad portrett
Kjell Ljøstad håper filmene vil bidra til at ledere får opp øynene for hvor viktig det er å møte sørgende på en god måte. Foto: privat.

Tidligere avdelingsleder i Webstep, Kjell Ljøstad, erfarte at kunnskap om sorgens konsekvenser hjalp dem i lederskapet og omsorgsarbeidet etter at en av deres ansatte mistet barn. Han følte seg usikker på hvordan de best skulle håndtere situasjonen og tok derfor raskt kontakt med LUB. De fikk besøk av en erfaren kontaktperson i LUB, Line Christoffersen.

– Det var til enormt god hjelp, vi fikk mange gode råd om hvordan vi skulle håndtere situasjonen, forteller han. Siden har Ljøstad vært opptatt av at andre arbeidsgivere skal få den samme innsikten i hvordan de best kan møte etterlatte.

– Arbeidsgivere er ofte usikre på hva god oppfølging innebærer. Nå kan de få konkrete råd gjennom disse filmene, sier han.

Vis at du bryr deg

Psykolog Atle Dyregrov gir i filmene råd om å ta aktivt kontakt og vise at du som arbeidsgiver er villig til å støtte og snakke om det som har skjedd. Dette har Ljøstad god erfaring med.

– Vi jobbet også en del med å forberede kollegene på hvordan de kunne forholde seg til den som hadde mistet et barn. Vi snakket om hvordan de kunne utrykke sin medfølelse og vise at de brydde seg. Det gjorde at mange turte å ta initiativ og stille opp, sier Ljøstad. Han snakket også med den etterlatte pappaen om hvordan kollegene skulle informeres.

– Mange er nok redde for å måtte gå gjennom det som har skjedd med hver enkelt kollega når de begynner å jobbe igjen. Vi inviterte tidlig vår kollega til et møte med de han jobbet sammen med til daglig. Der fikk han dele sin historie og fortelle hvordan han hadde det. Han fikk fortalt hvordan han ønsket å bli behandlet og at de ikke måtte bli skremt hvis han plutselig skulle begynne å gråte. Med det ene møtet jaget vi elefanten ut av rommet og gjorde det enklere for ham å komme tilbake på jobb, forteller Ljøstad.

Skapte godt samhold

I ettertid erfarte de i Websteb at måten vi håndterte denne situasjonen på, skapte et helt spesielt samhold i avdelingen.

– Folk turte å bry seg om hverandre. De turte å ta initiativ hvis de så andre gå gjennom noe vanskelig. Plutselig ble det ganske vanlig å snakke om vonde følelser og triste ting. Så ut av denne forferdelige situasjonen ble det skapt gode minner og fantastisk samhold, sier Ljøstad.

Legg en plan

Ljøstad vektlegger det å utarbeide en plan for tilrettelegging av jobbsituasjonen for den etterlatte.

– Hvordan kan vi vise at vi bryr oss? Hva er viktig å tenke på? Hvordan får vi han eller hun tilbake på jobb? Hvordan møter vi dem når de kommer tilbake på jobb? Ljøstad anbefaler kolleger og ledere å sette seg inn i hvilke sorgreaksjoner som er vanlig, slik at de kan tilrettelegge på best mulig måte.

– Jeg håper disse filmene kan bidra til at andre ledere får opp øynene for hvor viktig det er å møte den sørgende på en god måte.

Lær mer i heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte, som filmene er basert på.

Se også: Å vende tilbake til jobb etter tap av barn

Se filmene om sorg og arbeidsliv her