LUBs frivillighetspris "Et hjerte av gull" 2018 ble tildelt Øystein og Kristine Lie fra Vennesla i Vest-Agder. I over 15 år har de delt sjenerøst av seg selv, sine erfaringer og sitt engasjement, etter at de mistet sin datter Amalie i krybbedød, 2 år gammel.

Frivillighetsprisen deles ut annen hvert år og er en anerkjennelse av "bemerkelsesverdig frivillig engasjement og innstas i foreningen". Kandidater til prisen nomineres av medlemmer eller fylkeslag i foreningen.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Øystein og Kristine har virkelig levd opp til LUBs motto: Vi er til stede, og det på så mange plan! Som kontaktperson, som tillitsvalgt og som et medmenneske med stort hjerte. Årets vinner tror på verdien og kraften i at mennesker møter og hjelper hverandre. Og særlig mennesker med vonde tap, de kan hente mye støtte i å dele erfaringer og speile seg i hverandre. Årets vinner har sørget for at både kropp og sjel har fått sitt gjennom et utrettelig frivillig engasjement for å skape møtesteder, et åpent hjem, og med tilstedeværelse på utallige seminarer og arrangement.

Det er mye kraft i sorg og årets vinner har kanalisert denne sorgenergien på måter som har vært til fantastisk støtte og motivasjon for andre. Og de har gitt håp om overlevelse til andre som har kommet etter. Og så vet vi at LUB og alle menneskene i LUB har betydd mye for dere.  Og at dere faktisk er stolte av hva LUB er og har fått til. Blant annet takket være bidrag fra dere. For dere har betydd svært mye for mange i LUB. Gjort en forskjell, vært en livbøye for mange.»

Både Øystein og Kristine har i mange år vært kontaktpersoner, Kristine har vært fylkeslagsleder i Agder fylkeslag og Øystein har vært styreleder i 4 år. Gjennom disse og andre verv og oppgaver i foreningen, har de møtt mange enkeltpersoner, par og familier i dyp sorg. Ved å by på seg selv har de bidratt til å ufarliggjøre sorgens mange ulike reaksjoner, og gitt håp  for fremtiden– et håp som gir mot til å leve for de nye rammede.

Gratulerer med LUBs frivillighetspris!
 

Se også:

Kristine og Øystein hyllet med "et hjerte av gull" (PDF, 1MB) - Vennesla Tidende