Trine Giving Kalstad har siden 2001 vært fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød (LUB). Som fagsjef har hun ansvaret for foreningens informasjons- og sorgstøttearbeid.  LUBs sorgstøttearbeid kjennetegnes av frivillig likepersonstøtte og Kalstad har ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av dette oppfølgingsarbeidet. Hun har ledet mange kurs og seminarer i LUBs regi og har lang erfaring med oppfølging av sørgende familier. Foreningens informasjonsarbeid retter seg mot både etterlatte og pårørende i tillegg til profesjonelt hjelpeapparat og andre yrkesgrupper som møter mennesker i sorg og krise etter barnedødsfall. Av utdannelse er hun cand.polit med sosialantropologi fra UiB, er utdannet kognitiv terapeut og komplisert sorg-terapeut og har en liten klinisk praksis ved siden av. Trine Giving Kalstad har også en bistilling på Nasjonalt Senter for selvmordsforskning og –forebygging på Universitet i Oslo.