Førsteamanuensis
Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn

Tlf: 23 01 31 19