Forside bok "Å sørge"

Hva er sorg og hva gjør sorg med oss? Hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv og andre til å leve gode liv på tross av overveldende tap? Kristiane M. Hansson belyser sorg gjennom ulike temaer. Hun møter sørgende, hjelpere og fagpersoner og forteller nært og personlig om å leve med tap og hvordan man kan finne håp for veien videre.

Med seg har hun noen av landets fremste eksperter på området som deler raust av sin fagkunnskap og personlige erfaringer: psykiater og professor Finn Skårderud, psykolog og professor Atle Dyregrov, pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, leder i Oslo LEVE Monica Smith, psykolog Cecilie Benneche, sorgterapeut og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad og allmennlege og professor Edvin Schei.

Forfatter: Kristiane Myckland Hansson, Cappelen Damm 2019.

Selges fra Cappelen Damm og ulike bokhandlere. (Pris kr. 332 er på Cappelen Damm pr. 3.1.20)

Les LUBs intervju med forfatteren: Ga ut personlig fagbok om sorg.