"Alle gravide bør få tilbud om en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over termin ultralyd (dag 289-291) eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten.Da blir det gjort en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse, inkludert føtometri og estimering av fostervannsmengde, og cardiotokografi (CTG) undersøkelse. Ved denne konsultasjonen bør det legges en plan for videre oppfølging."

Trygghet for gravide

LUB har lenge arbeidet for å endre retningslinjene for håndtering av svangerskap over termin, og hilser de nye anbefalingene velkommen.
Det skaper trygghet for gravide at det nå blir tydelig hvordan overtidige svangerskap generelt skal håndteres. Det er positivt at det blir gitt klare anbefalinger om tidligere igangsetting for risikogrupper, som gravide med høy alder og overvekt. Dette vil bidra til å forebygge komplikasjoner og død.

De nye anbefalingene inkluderer:

 • Ny svangerskapskontroll hos spesialist 7 dager over termin, der det beste forløsningstidspunktet i uken som følger avtales i samråd med kvinnen
 • Tidlig igangsetting (induksjon) for kvinner med overvekt, alder over 35 år eller andre risikofaktorer
 • Fødsler bør være satt i gang senest på dag 294

Med overtidig svangerskap menes et svangerskap som varer lenger enn 294 dager (termin er 282-283)

Hvordan skal anbefalingen følges opp?

I retningslinjen for Svangerskapsomsorgen henvises det til Veileder i fødselshjelp for hvordan gjeldende anbefalinger skal følges opp i spesialisthelsetjenesten. Denne er oppdatert i 2020 og anbefaler følgende:

 • Alle kvinner bør tilbys rutinemessig vurdering ved 41uker +0 dager (4 dager over termin ultralyd)
   
 • Induksjon av fødsel anbefales ved:
  • Estimert fostervekt <5 percentilen
  • Redusert fostervannsmengde (AFI <5cm og/eller dypeste lomme <2 cm)
  • Termin ultralyd >14 dager senere enn sikker termin
  • Mors alder >38 år

De kvinner som ikke induseres bør følges med ultralyd (fostervannsmengde) og CTG 2-3 ganger/uke

i

Vedvarende debatt

Det har vært store forskjeller i sykehusenes håndtering av svangerskap over termin fram til nå. Debatten har rast i fagmiljøene (se Strid om igangsetting av fødsler på overtid).Ved enkelte sykehus har gravide risikert å måtte gå nærmere tre uker over termin før de blir igangsatt, mens andre sykehus har gitt tilbud om igangsettelse en uke over termin. Dette har skapt stor usikkerhet blant gravide. Les mer om tidligere anbefalinger:
I juli 2011 kom Helsedirektoratet med nye anbefalinger for håndtering av overtidige svangerskap. Målet var lik praksis på sykehus over hele landet. Alle gravide skulle undersøkes på sykehus 7 dager over termin. Dette skapte opplevelse av trygghet og forutsigbarhet for gravide (se TV2 Nyhetene 8.7.11: Ellisiv og Luke mistet en sønn fordi legene ventet for lenge I mai 2019 nedsatte Helsedirektoratet en arbeidsgruppe for å utrede retningslinjene for håndtering av overtidige svangerskap.

Se Helsedirektoratets anbefaling: Overtidige svangerskap (ny link i november 2019 til Retningslinjer for svangerskapsomsorgen da anbefalingene fra 2011 ikke lenger er tilgjengelig på nett)

Se også:

Debattinnlegg i Dagbladet: "Valgfrihet for gravide på overtid" av Frederik Frøen 9.03.11, og "La gravide avgjøre" av fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad 11.03.11.