Atle Dyregrov portrettVi gratulerer med en velfortjent utmerkelse! LUB er svært takknemlig for det gode samarbeidet vi har hatt med Dyregrov og hans Senter for Krisepsykologi gjennom mange år. Gjennom sitt arbeid og engasjement har Dyregrov bidratt sterkt til økt kunnskap om og bedre hjelp til mennesker som rammes av sorg og krise.

Han er en av Norges mest profilerte psykologer, ikke minst kjent fra sitt arbeid med de store katastrofene som terrorhendelsene 22. juli. Samtidig viser han brennende engasjement for at også rammede i enkeltkatastrofer som krybbedød, ulykker, selvmord og dødfødsler blir sett, fanget opp og får hjelp og støtte både tidlig og over tid. Deres tap og sorg er ikke mindre selv om de ikke er så synlige i media.

Dyregrov hovedforeleser på LUB-seminar

Dyregrov er hovedforeleser på LUBs fagseminar om ansatte i sorg: Når sorgen rammer en av dine ansatte. Dette seminaret arrangerer vi for 4. gang 25. november 2014 i Stavanger.

Dyregrov er også forfatter av to av LUBs sorgstøttehefter: "Plutselige dødsfall - hvordan kan du hjelpe?" og "Når sorgen rammer en av dine ansatte", begge i samarbeid med sin kone dr. philos Kari Dyregrov. Heftene kan bestilles og lastes ned her.

 

Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Ordenen deles ut av assisterende fylkesmann i Hordaland 11. september kl 13 i Bergen.

i