Bokomslag Når livet slutter før det begynner

Anmeldt av: Kristin Håland, jordmor/ høyskolelektor og PhD student ved Høyskolen i Vestfold.

Det å miste et barn i dødfødsel er en svært sammensatt og vanskelig opplevelse. Denne boka beskriver mange ulike aspekter ved å miste et barn. Boka har to hovedfokus; foreldrenes erfaringer og forslag til praktiske handlinger for foreldre og de som skal bistå dem i denne situasjonen.

Ærlig og konkret

Foreldrenes opplevelser beskriver sorgens mange ulike aspekt og reaksjonsmønstre, men også mer fortiede følelser som skyld og skam. Boken fremstår som usminket og ærlig i sine beretninger fra foreldres erfaringer.

Boka er spekket med tiltak og praktiske forslag til handlinger for de som jobber med foreldre som opplever at barnet i mors mage er dødt. Her er detaljert kunnskap om alt fra offentlige rettigheter og plikter, forslag om håndtering av medisinske valg og tilpasset omsorg, til detaljer omkring hvordan skape gode minner om barnet.

Innspill til nye diskusjoner

Den siste delen i boka handler om den etterfølgende graviditeten. Dette er et viktig kunnskapsfelt som det ikke har vært så mye fokus på tidligere. Her ser det ut til å være ulik praksis. Det å bli gravid igjen etter dødfødsel er en svært krevende situasjon for foreldrene, og håndteringen av denne tiden kan få store ringvirkninger for det ventende barnet og tilknytningsprosessen. Mange foreldrepar blir lovet at det skal være god oppfølging i neste svangerskap, men hva innebærer dette? Bokas forfattere løfter frem forslag til handlinger som vil kunne bidra til å fremme nye diskusjoner og bidra til å lage gode rutiner i ivaretakelsen av denne gruppen foreldre.

Barn med synlig misdannelser

I boka vises til både norsk og internasjonal forskning. Endel av forskningen er av eldre årgang, og resultater fra disse studiene burde kanskje vært fremstilt i et noe mer kritisk lys. Det hadde også vært interessant med noe kunnskap om opplevelser og tilrettelegging av dødfødsler der barnet har synlige misdannelser, og situasjoner med flerlingsvangerskap der foreldre både mister og får barn samtidig.

Boka ”Når livet slutter før det begynner” gir et viktig bidrag til å øke innsikt, forståelse og handlingskompetanse for både foreldre og helsepersonell. Den gis de beste anbefalinger!

Se også: Boklansering - Når livet slutter før det begynner