Takket være en privat innsamlingsaksjon, får alle fødeavdelingene i Norge tilsendt en Cubitus baby i februar 2018. Se også: Gir kjølesengen Cubitus baby til alle sykehus. Denne kjølesengen kan brukes istedenfor barnesengen og gir en verdig ramme rundt avskjeden med et dødt barn.

Hva er din erfaring som helsepersonell med Cubitus Baby?

Gi gjerne din tilbakemelding på et kort spørreskjema.

Dyrebar tid med barnet

Over 200 barn kommer stille til verden hvert år i Norge. I underkant av 100 barn dør neontatalt. Den korte tiden foreldrene får med det døde barnet er dyrebar, de skal ta avskjed med sitt kjære barn. Der barnet var dødt ved fødselen blir dette samtidig den tiden de har til å bli kjent med barnet sitt.

Hva er Cubitus baby?

Cubitus baby er en babybag som kan brukes istedenfor barnesengen. Ved hjelp av åtte kjøleelementer holder den en temperatur på 5-10 grader. Dette er med på å bevare barnet best mulig fram til gravferden og gir foreldrene mulighet til å tilbringe mest mulig tid med barnet sitt. Barnet trenger ikke å tas tilbake til kjølerommet.

Rengjøring av Cubitus

Det er et innertrekk i Cubitus baby. Dette kan vaskes på 40 grader etter bruk. Alt annet (utenom "stammen") kan vakses på 30 grader. Noen foreldre kan ønske å beholde innertrekket som et minne om barnet. Dette kan dere vurdere å tilby og så bestille nytt via LUB. Dersom man vil kjøpe nytt innertrekk til Cubitus baby kan innertrekk bestilles her. Det koster kr 450 (+ frakt). Det anbefales å bruke et trekk (med plast) over madrassen for å unngå flekker.

Ekstra pakke med 8 kjøleelementer koster kr 120 (+ frakt). Kjøp kjøleelementer her.

Utviklet av en jordmor

Cubitus baby er utviklet av den svenske jordmoren og forskeren Ingela Rådestad. Hun har sikret at alle sykehus i Sverige har en slik seng. Les mer om hennes arbeid med Cubitus baby og dødfødsler hennes nettside stillbirth.se

Foldere med informasjon til helsepersonell og foreldrene

Sammen med Cubitus baby ligger det to foldere:

  1. Svensk folder til helsepersonell om hvordan Cubitus fungerer og kan brukes. Denne kan lastes ned her (JPG, 164KB)
  2. Folderen "Kjære Foreldre" er en folder om hvordan foreldrene kan bruke Cubitus baby. Dersom dere går tom for denne folderen kan den bestilles gratis på post@lub.no / 22 54 52 00 og lastes ned her:

Forside folder om Cubitus baby - en verdig avskjed

Vi håper Cubitus baby blir et godt hjelpemiddel i ivaretakelsen av foreldre som mister barn.
 

Se også:

Gir kjølesengen Cubitus til alle sykehus

Å ta avskjed