LUBs eget fondsutvalg, som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte årets søknader og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk for den gode jobben dere i fondsutvalget gjør!

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • PregVac: Dekningsgrad, hemmere og drivere for maternell vaksinasjon mot covid-19 og influensa. Prosjekttema: Hvor mange lar seg vaksinere under svangerskapet, og hva medvirker til gravides avgjørelse om å la seg vaksinere eller ikke? Forsker: Bo Terning Hansen, Folkehelseinstituttet, Avdeling for smittevern og vaksin. 100 000 kroner.
  • Perinatale asfyksi og risiko. Prosjekttema: Hjernens mitokondriekompleks i aktivitet som mål på risiko for død og alvorlig funksjonsnedsettelse hos nyfødte barn med perinatal asfyksi. Forsker: Anne Lee Solevåg, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. 200 000 kroner.
  • Doppler i fosterbinyrer. Prosjekttema: Anatomi og fysiologi i føtale binyrer kartlagt ved ultralyd: ein sammanlikning mellom normale og veksthemma foster. Forsker: Øystein Bergøy, Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssykehus. 345 000 kroner.
  • Fødselsomsorg i Norge, et kunnskapsbyggende samarbeidsprosjekt. Prosjekttema: Kan rutinemessig forløpsanalyser («audit») av alvorlige hendelser ved fødsel gi bedret behandling og registrering? Forsker: Kari Klungsøyr, Avdeling helsefremmende arbeid, Divisjon psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. 170 000 kroner.
  • Morkakehelse og barnets kjønn. Prosjekttema: Morkakens evne til å tåle stress og barnets helse: hvilken rolle spiller fosterets kjønn? Forskere: Birgitte Kordt Sundet / Meryam Sugulle, Fødeavdelingen Oslo universitetssykehus. 190 000 kroner.
     

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra LUBs inntektsbringende arbeid, i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har gjort det mulig for LUB å støtte disse forskningsprosjektene!

Ønsker du å støtte LUBs forskning?
Vipps til 10591 / gi en pengegave

i