Tanken bak prosjektet, som er støttet av Stiftelsen Dam, er at selvopplevde historier om store tap, beveger både den som leser og den som skriver.

– Jeg ser frem til å samarbeide med deltakerne på en måte som tjener både historiene de har å fortelle og den personlige prosessen som kan utløses av å berette om smertelige opplevelser fra eget liv, sier forfatter Kjersti Wold som er faglig og kunstnerisk ansvarlig for prosjektet. Historiene skal formidles på LUBs nettside lub.no og i medlemsbladet «Oss foreldre imellom» og spres via sosiale medier og andre aktuelle kanaler.

Kjersti Wold har lang erfaring med å holde skrivekurs og hun har jobbet mye med skriving innen psykisk helse. Hun har samarbeidet med LUB flere ganger tidligere, blant annet var hun medredaktør for LUBs bok «Å endres gjennom smerte - Historier om posttraumatisk vekst» som kom ut i 2017. Nylig ga hun ut boken «Helsefremmende skriving» der blant annet narrativ terapi og historiefortelling er sentrale temaer.

– De siste årene har jeg hatt mye fokus på hvordan eksistensielle utfordringer kan bli møtt gjennom det å skrive. Det gjelder både for kriser og tap av ulik art, forteller Kjersti som selv har opplevd å miste et barn, i igangsatt dødfødsel i 1992. Nylig var hun også igjennom et krevende kreftforløp der hun følte at hun fikk god hjelp av det å skrive underveis.
 

Portrett Kjerst Wold

Forfatter Kjersti Wold veileder i skriveprosessen. Foto: Trond Jonassen

Terapeutisk skriving

Kjersti er i gang med å veilede flere prosjektdeltakere i skriveprosessen. Veiledningen foregår individuelt. Hun arbeider etter J. Pennebakers metoder med skriving som behandling av traumer. Det har lenge vært anerkjent at skriving kan ha terapeutisk virkning.

– Når man skriver ned den vonde erfaringen sin, jobber man med å få en utvidet forståelse av det som har skjedd. Man kan oppdage aspekter man kanskje har utelatt og ikke hatt fokus på, forklarer Kjersti. Samtidig gjør historiene noe med den som leser. De kan berøre noe man selv har opplevd, og sette i gang prosesser og kanskje lede til nye innsikter eller en form for bearbeidelse.

– Å få historien fortalt kan skape perspektiver, forståelse og speilinger. Vi kan hjelpe hverandre ved å dele historiene våre.

Tekst: Line Schrader - opprinnelig trykket i medlemsbladet "Oss foreldre imellom" 1.19
 

7 historier fra prosjektet er publisert, les dem her:
 

Arven etter Alma

I ruinene av ditt liv forsøker vi å gå videre

Død og liv på samme tid

Idas historie

Saman

17 minutter

Døden banker på døra

Etter prosjektperioden har vi videreført prosjektet med egne midler, og har publisert:

Et barnebarn på lånt tid