Tekst: Line Schrader - opprinnelig trykket i LUB-magasinet 1.21

Last ned rapporten fra prosjektet her: Nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsler - en studie av hovrdan leger og jordmødre ved norske sykehus evaluerer og bruker nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsel (PDF, 1MB)

Det var en milepæl for LUB da fagprosedyren Dødfødsel/ intrauterin fosterdød etter 22. svangerskapsuke ble publisert på Helsebiblioteket.no* i 2015. I dag er de å finne under Helse SørØst sin metodebok for barnemedisin. Som første frivillige organisasjon sto vi bak en fagprosedyre. Den er utarbeidet av jordmor og LUB-medlem Janne Teigen i samarbeid med fagsjef Trine Giving Kalstad og forsker og LUB-medlem Line Christoffersen, og den er utgitt av Sykehuset Telemark der Janne jobber.

Sykehusene er ikke pålagt å følge fagprosedyrer, men de er retningsledende for sykehusenes egne prosedyrer. Det var et viktig steg på veien for å sikre at alle dødfødsler blir like grundig undersøkt og at foreldrene får samme gode oppfølging uansett hvor i landet de bor.

Men følger sykehusene faktisk fagprosedyrene? Dette ønsket LUB å finne ut i et nytt prosjekt ledet av Janne Teigen. Et viktig mål er å sikre at alle som mister barn får like god ivaretakelse og oppfølging.

Høsten 2020 har hun vært i kontakt med alle 39 sykehus som håndterer dødfødsler og en omfattende spørreundersøkelse har blitt utarbeidet og sendt ut.

– Jeg har snakket med alle sykehus, enten avdelingsleder eller fagjordmor. Det har vært mange telefoner og mye mailkontakt, forteller Janne, som også har vært aktiv i en stor Facebookgruppe for jordmødre for å oppmuntre til deltakelse.

– Vi har fått veldig bra respons! Det har vært et stort engasjement fra jordmødre, sier hun entusiastisk.

Mange vil nå bruke prosedyrene

Janne har nettopp jobbet med å skrive rapport fra prosjektet sammen med sin samarbeidspartner i dødfødselfeltet siden 2005, Line Christoffersen, på hytta i et par dager når LUB ringer henne. Det er for tidlig å si mye om funnene, rapporten er ikke klar, men litt kan hun røpe:  

- Siden bestillingen var fra dere, var det første vi så på LUB-relatert, sier hun og forteller om sykehusenes bruk av blant annet materiell fra LUB:

janne og line på turOver halvparten deler ut brosyren «Når et lite barn dør». Mange viser også filmen «Stille fødsel» til foreldre før eller etter igangsetting av fødselen og flere bruker filmen i opplæringsøyemed. De aller fleste sykehus tilbyr foreldrene å ha babyen i en kjøleseng, som Cubitus baby som de har fått fra LUB, slik at de kan ha babyen hos seg mest mulig. Det er en del som bruker fagprosedyrene, men det er også mange som ikke har visst om dem.

- Prosjektet har ført til at mange nå er blitt klar over at fagprosedyrene eksisterer og de ønsker å bruke dem. Det er veldig enkelt å tilpasse prosedyrene lokalt. Men jeg blir litt lei meg på vegne av Helsebiblioteket, at det er så lite kjent og brukt, sier Janne.

Et sterkt engasjement

Janne er godt kjent for mange etterlatte og i helsevesenet etter sitt langvarige og sterke engasjement rundt barnedød. Merittlisten er lang, blant annet har hun gitt ut bøker, arbeidet med flere forskningsprosjekter og reist landet rundt på sykehusturné med filmen «Stille fødsel». Hun driver også Facebookgruppa «Små føtter setter dype spor» og kjenner trolig alle som er engasjert i dødfødsler i landet.

Hva er det som driver deg, Janne?

- Det gir mye mer energi enn det tar! Jeg synes jo det er gøy å holde på med dette, sier hun.

Janne liker ikke å trekke fram sin egen historie, men forteller at engasjementet startet med at hun selv mistet sitt første barn. Ida døde i 1987, bare fire dager gammel. Janne tok både sykepleier- og jordmorutdanning etterpå.

Knoll og Tott

Janne har utført mange oppdrag for LUB, ofte i samarbeid med sin gode venninne Line Christoffersen som hun mottok LUBs frivillighetspris «Et hjerte av gull» sammen med i 2014.

- Line, som nå er dosent ved OsloMet, og jeg traff hverandre i 2005, under et foredrag om dødfødsler. Jeg var da i gang med jordmorutdanningen og Line spurte om jeg ville bli med på et prosjekt. Siden da har det ballet på seg. Vi har bare funnet mer og mer å jobbe med. Vi er et radarpar, herregud, Knoll og Tott, ler hun.

Dette unike radarparet er i hvert fall gull verdt for LUB og vårt mål om å sikre best mulig hjelp til familier som mister barn.

 

*Helsebiblioteket.no er en offentlig finansiert nettjeneste som gir gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser.

Noen utgivelser av Janne Teigen

Nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsler - en studie av hvordan leger og jordmødre ved norske sykehus evaluerer og bruker nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsel (PDF, 1MB), 2021, av Line Christoffersen og Janne Teigen.

Når livet slutter før det begynner, fagbok om dødfødsler, 2014, av Line Christoffersen og Janne Teigen.

Små føtter setter dype spor, bok med en samling av dikt og historier om det å miste et barn, 2022. Janne er redaktør og bidragsyter. Første utgave kom ut i 2007.

Stille fødsel - en film om å miste barn i mors liv, 2015, Janne var sentral i utviklingen av filmen og i markedsføringen med foredragsturné på sykehus og jordmorutdanninger.

Fagprosedyre, Helsebiblioteket, 2015 (sist oppdatert 2021):  
Dødfødsel etter uke 22 – Del 1 Prøvetaking
Dødfødsel etter uke 22 – Del 2 Psykososial oppfølging

Flere artikler fra prosjektet «Jordmødre og kristiske hendelser» der Janne var prosjektleder, bl.a. i Sykepleien.no og Jordmora i 2016 og fagtidsskriftet Midwifery i 2020.

i

Publisert 05.07.2021