Filmen er tenkt å kunne ses av foreldrene mens de er på sykehuset. Den kan brukes som et redskap for jordmødre og annet helsepersonell i møte med foreldrene, som en forberedelse til det foreldrene nå skal gå igjennom. Filmen er ment som et supplement til samtale om hvordan de kan forberede seg til dødfødselen. 

Filmen kan også ses hjemme dersom foreldrene heller ønsker dette.

Se filmen her:

Se kort teaser:

Hvordan bruke filmen?

 • Når skal filmen vises? Filmen bør vises etter at barnet er bekreftet dødt. Det er ofte en del ventetid etter prøvetaking etc, bruk gjerne denne tiden på sykehuset. Filmen bør sees før eventuell hjemreise, eller foreldrene kan se den hjemme før fødselen igangsettes dersom de ønsker dette. Den kan også sees senere i forløpet.
   
 • Helsepersonell må gjerne være sammen med foreldrene når de ser filmen. For mange kan det være godt at jordmor/helsepersonell er til stede. Filmen skal ikke erstatte samtale, men være et supplement. Foreldrene kan også se filmen alene dersom de selv ønsker dette. Gi da link og passord til foreldrene. Noen har behov for å se filmen/deler av filmen flere ganger. NB! Passordet må ikke deles offentlig.
   
 • Filmen er et utgangspunkt for dialog med foreldrene om det de nå skal gjennom og valgene de skal ta. Paret i filmen har tatt valg som har vært viktige og riktige for dem, men dette er ingen fasit. Bruk filmen som utgangspunkt for samtale og refleksjon.
   
 • Stopp opp underveis i filmen ved behov for pause eller for å kunne snakke rundt det som blir tatt opp.
   
 • Filmen kan deles opp. Det viktigste å se før fødselen er de første 10 minuttene, t.o.m. om obduksjon. Resten handler om å stelle barnet, ta avskjed og tiden etterpå. Dette kan foreldrene evt se senere.
   
 • Sorgstøtte og sorggrupper tematiseres i filmen. Vi anbefaler at foreldrene tar i mot all den hjelp de blir tilbudt, det er lettere å takke nei senere. Å treffe andre foreldre i sorggruppe eller på andre måter hjelper mange i sorgen. Kun noen sykehus har sorggruppergrupper. Lub tilbyr sorggrupper både fysisk og digitalt. Det kan også finnes andre tilbud, se Sorggrupper.no. Hjelp foreldrene å komme i kontakt med andre foreldre gjennom LUB. LUB til tilbyr også en-til-en-støtte fra likepersoner som er kurset i sorgstøttearbeid.
   
 • Evaluering av filmen. Gi gjerne deres tilbakemeldinger etter bruk av filmen ved å fylle ut et enkelt evalueringsskjema  (tar ca 5-10 minutter å fylle ut)

 

Filmen er laget med støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen)

Alle landets sykehus fikk i 2015 DVDen. Den sendes ikke lenger ut på DVD, men kan ses på nett.