Hvert år er det i underkant av 200 dødfødsler i Norge. LUB jobber for å redusere antallet.