Den forebyggende effekten øker ved eksklusiv amming, samtidig som forskning viser at noe amming viser seg å være mer beskyttende enn ingen amming. 

Også mødre som fortsetter å røyke bør amme, men det bør gå lengst mulig tid mellom siste sigarett og amming.

Referanse:
Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis
Fern R. Hauck, John M. D. Thompson, Kawai O. Tanabe, Rachel Y. Moon, Mechtild M. Vennemann. Pediatrics 2011.