LUBs fagråd stilte seg kritisk til den første studien fra 2011, og mente dette ikke var godt nok grunnlag for å gi råd om sovestilling fordi det var for lite kunnskap. I 2017 kom det to nye studier.

Studien fra 2011 viste at risikoen for dødfødsel økte fra i underkant av 2 dødfødsler per 1000 levendefødte barn blant kvinnene i studien som la seg til å sove på venstre side, til i underkant av 4 dødfødsler per 1000 levendefødte blant kvnnene som hadde lagt seg til å sove på ryggen eller på høyre side.​ En økt risiko kan skyldes Vena Cava syndrom: Blodtilførselen til barnet påvirkes av mors sovestilling fordi livmoren presser på venen som fører blodet fra kroppen tilbake til hjertet. 

LUBs fagråd var kritisk til studien fra 2011 og datagrunnlaget, og til hvilken eventuell forebyggende virkning sovestilling kan ha. Det er behov for mer forskning og sikrere kunnskap før LUB kan og bør gi råd om sovestilling for gravide.

Nå er det kommet nye studier som bekrefter at det er tryggest for kvinner å legge seg ned for å sove på siden mot slutten av svangerskapet. Det er imidlertid ikke bekreftet at det er tryggere å sove på venstre enn på høyre side.

Les mer om gravide og sovestilling her: – Sov gjerne på siden

 

Referanser:

Association between maternal sleep practices and risk of late stillbirth: a case-control study, BMJ 2011;342:d3403

http://forskning.no/svangerskap/2011/06/kan-sovestilling-pavirke-dodfodsel

Heazell, AEP et al. Association between maternal sleep practices and late stillbirth – findings from a stillbirth case-control study BJOG, 20. november 2017

McCowan et al. Going to sleep in the supine position is a modifiable risk factor for late pregnancy stillbirth; Findings from the New Zealand multicentre stillbirth case-control study, PLOS One, 13. juni, 2017