Helsetjenesten har plikt til å tilby slik frivillig undersøkelse.

Hensikten med dødsstedsundersøkelsen er å fastsette mest mulig sikker dødsårsak og ivareta barnets rettssikkerhet. En slik undersøkelse er nødvendig for å kunne gi riktig diagnose, og få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller.

Dødsstedsundersøkelsene utføres av et dødsstedsteam som ledes fra Oslo universitetssykehus ved Divisjon for rettsmedisinske fag i Oslo. Det tilstrebes at undersøkelsen skjer innen 48 timer.

I 2011 ble det innført etterforskningsplikt når barn under 18 år dør plutselig og uventet. Dersom innledende etterforskning avdekker mistanke om straffbare forhold, tilbys ikke foreldre dødsstedsundersøkelse og videre etterforskning iverksettes.

I mars 2015 ble en rapport fra de første fire årene med frivillig dødsstedsundersøkelse publisert. Les rapporten Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød (PDF, 101KB).

Se også artikkelen Death scene investigation: parents’ experiences publisert i Scandinavian Journal of Forensic science i 2016.

Helsepersonell og andre oppfordres til å ta kontakt med dødsstedsteamet på telefon 941 32 957 (døgnbemannet).

i