Helsetjenesten har plikt til å tilby slik frivillig undersøkelse.

Hensikten med dødsstedsundersøkelsen er å fastsette mest mulig sikker dødsårsak og ivareta barnets rettssikkerhet. En slik undersøkelse er nødvendig for å kunne gi riktig diagnose, og få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller.

Dødsstedsundersøkelsene utføres av et dødsstedsteam som ledes fra Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag i Oslo. Det tilstrebes at undersøkelsen skjer innen 48 timer.

I 2011 ble det innført etterforskningsplikt når barn under 18 år dør plutselig og uventet. Dersom innledende etterforskning avdekker mistanke om straffbare forhold, tilbys ikke foreldre dødsstedsundersøkelse og videre etterforskning iverksettes.

Det er utført to evalueringer av foreldres opplevelse av å delta i frivillig dødsstedsundersøkelse:

I 2015 ble en rapport fra de første fire årene med frivillig dødsstedsundersøkelse publisert. Evalueringen ble utført ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Les rapporten Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød (PDF, 101KB)

Se også artikkelen Death scene investigation: parents’ experiences publisert i Scandinavian Journal of Forensic science i 2016.

I 2018 ble en ny rapport publisert: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød. En evalueringsstudie. Evalueringen er utført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten konkluderer med at det er mulig å gjennomføre en dødsstedsundersøkelse i hjemmet på en måte som ivaretar foreldrene, samtidig som den gir viktig kunnskap om hva som kan ha bidratt til dødsfallet.

Helsepersonell og andre oppfordres til å ta kontakt med dødsstedsteamet på telefon 941 32 957 (døgnbemannet).

i