Stopp eller reduksjon av røyking og snusing vil gagne barnet.

Viktigheten av røykestopp/reduksjon gjelder også for mannen/partner. Han er en viktig støttespiller dersom mor skal klare å slutte å røyke. Passiv røyking fra far/partner vil også påvirke barnet.

Snus anbefales ikke som røykeavenningsmiddel for gravide. Barnet utsettes for minst like mye nikotin når moren snuser som når hun røyker. Snus gir større fare for dødfødsel, for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning. Dette har med nikotinets virkning å gjøre.

Nikotinplaster, nikotintyggegummi og andre nikotinerstatninger bør unngås i svangerskapet. Dette øker risikoen for dødfødsel. Nikotinets skadevirkninger slår ut visse forsvarsmekanismer hos det nyfødte barnet slik at barnet blant annet tåler dårlig oksygenmangel.

Les mer om Røyking, nikotin og barnedød.