Gravide kvinner skal kjenne at det er liv i magen hver dag, flere ganger i døgnet fram til fødselen.

Lær hvordan du kan følge med på ditt barns bevegelser på: Kjennliv.no.

De fleste fostre er mest aktive om kvelden og mange også tidlig om morgenen. Men det varierer sterkt fra kvinne til kvinne og fra barn til barn hvor mye og kraftig de sparker og beveger seg.

Barn sover i lengre sykluser fra den 28 graviditetsuken, men de sover aldri mer enn en time om gangen. Derfor bør moren kjenne også mye liv på slutten av graviditeten.
 

Ikke mindre spark mot slutten av svangerskapet

Det er ikke riktig slik mange tidligere trodde, at barnet beveger seg mindre mot slutten. Forskning har vist at barnets bevegelser holder seg rundt samme nivå fra rundt svangerskapsuke 32, det er også normalt at frekvensen og styrken øker noe. Bevegelsene kan imidlertid ofte kjennes annerledes mot slutten, noe som skyldes at barnets nervesystem og muskler blir mer modne, og at barnet får mer kontroll på bevegelsene og system på søvnen, blant annet med lengre søvnperioder.

Sparkene skal heller ikke avta i styrke, det skal fortsette å være like mye kraft i bevegelsene mot slutten.

Se også: Ikke mindre bevegelser nær termin.
 

Alle kan følge med på fosterbevegelser

Det er heller ikke riktig at kvinner som har overvekt og fedme ikke kan følge like godt med på fosterbevegelsene som andre.

Etter svangerskapsuke 28 kan også kvinner som har morkaken plassert foran i livmoren følge like godt med, mens en foranstilt morkake kan gjøre det vanskeligere å følge med tidligere i svangerskapet.

Det er viktig at kvinner med overvekt, fedme eller foranstilt morkake håndteres som enhver annen gravid kvinne dersom de kjenner reduksjon i barnets bevegelser.

Hva er «for lite liv i magen?»

Det aller viktigste kjennetegnet på «for lite liv i magen» er at den gravide kvinnen selv tydelig kjenner at barnet sparker mindre eller at bevegelsene blir mindre kraftfulle.
Om kvinnen er usikker på hva som er lite eller mye liv, kan man som hovedregel si at et friskt barn sjelden sparker mindre enn 10 spark i løpet av to timer på en tid av døgnet det ellers pleier å være aktivt.
 

Hvordan skal helsevesenet reagere når den gravide er urolig?

Dersom du opplever lite liv, skal du kontakte fødeavdelingen. Slik bør du bli møtt:

  • De skal ta din uro på alvor, du er den som kjenner barnet ditt best.
  • De bør undersøke deg med CTG. Dette innebærer at de lytter på fosterlyden og måler aktiviteten i livmoren din i ca. 20 minutter med et CTG-apparat. Du skal selv trykke på en knapp når du kjenner at barnet beveger seg.
  • Utredningen bør også inkludere klinisk undersøkelse der de måler blodtrykk, puls og temperatur og tester urinen din. Du blir spurt om din historie rundt opplevelse av lite liv i magen (1).
  • Basert på funn fra undersøkelsene ovenfor og din historie, bestemmer helsepersonellet om det er nødvendig med ultralyd (2) og legeundersøkelse.
  • Dersom undersøkelsene tyder på at barnet ikke har det bra, kan det være nødvendig å legge deg inn eller sette i gang fødselen.
  • Dersom det ikke finnes tydelig indikasjon på lite liv, men fortsatt er usikkerhet, bør ny kontroll avtales.


De aller fleste som opplever en episode med mindre bevegelser i magen, har ukompliserte svangerskap og føder friske barn.
Når du reiser hjem fra kontroll bør du fortsette å følge med på barnets aktivitetsmønster (se Hvordan kan du følge med på livet i magen?).

Hvis du opplever mindre liv i magen igjen, må du ikke nøle med å ta kontakt med fødeavdelingen igjen.
Se også: 
Hvordan skal helsevesenet reagere ved lite liv?

Denne 2-minutter lange filmen formidler de viktigste budskapene gravide bør vite om barnets bevegelser og hvordan følge med:

Se filmen på flere andre språk på kjennliv.no.

Se også:

Sparketelling reddet Amindas liv!

Trygg sparketelling

Ikke normalt med færre spark mot slutten av svangerskapet

stillbirth.se - Stillbirth - en stilla födsel