Perinatal død, dødfødte fra uke 22 og fødte som dør i første leveuke, er forbundet med fedme hos mor. Folkehelseinstituttet skriver at i 2008-2011 økte den perinatale dødligheten 2,5-fold med en kroppsmasseindeks (KMI) over 30. Dersom KMI var over 40 økte risikoen 4-fold for at barnet dør. Dette viser hvor viktig det er at kvinner med overvekt og fedme blir spesielt godt fulgt opp i sine svangerskap.
 

Hva består risikoen i?

Overvektighet er ikke er en årsak, men overvekt og fedme skaper et risikobilde for mor og barn under en graviditet:

  • Overvekt og fedme gir økt risiko for å utvikle sykdommer som svangerskapsforgiftning og diabetes. Dette øker igjen risikoen for dårligere morkakefunksjon.
  • Morkaken svikter. Dette handler om at blodstrømmen i navlestrengen er for dårlig, noe som kan forårsake veksthemming og prematur fødsel. Det hender også en sjelden gang at morkaken løsner, noe som er svært farlig for barnet.
  • Ved diabetes øker sjansen for et høyt blodsukkernivå, som igjen kan føre til alvorlige tilstander og komplikasjoner hos mor og barn.
  • Økt risiko for fødselsskader. Overvekt øker sjansen for å føde større barn (over 4500 gram), fordi barnet får for høyt blodsukkernivå. Det forekommer oftere akutt keisersnitt ved overvekt og fedme i tillegg til at barnet oftere må tas ut med vakum eller lignende. Barnet har derfor økt risiko for fødselsskader og flere av barna som blir født av overvektige mødre må inn til nyfødt intensiv for behandling. Dette kommer av at disse fødslene ofte er tyngre og går tregere, noe som blir en påkjenning for mor.
  • Overvekt øker også sjansen for å føde små barn (mindre enn 2500 gram) på grunn av at svikt i morkaken forårsaker veksthemming. Resultatet kan dermed være for tidlige (preterme) fødsler.

Det kan være vanskelig å identifisere feilutvikling, som misdannelser, under ultralydundersøkelsen rundt uke 18 fordi bildene ofte blir uklare.
 

Hvordan kan overvektige forebygge komplikasjoner?

  • Kvinner som planlegger å bli gravide bør komme seg i god form før graviditeten.
  • Tilstrebe en sunn og aktiv hverdag under svangerskapet.
  • Tilstrebe å ikke legge på seg for mye under svangerskapet.

  Det er viktig å styrke muskulaturen i kroppen. God styrke i kroppen vil bidra til en bedre fødselsopplevelse. Musklene i kroppen sikrer god blodsirkulasjon og regulering av blodsukkeret, noe som har stor betydning for forebygging av diabetes og høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning.   Siden overvekt og fedme ofte fører til mer plager underveis i svangerskapet og ved fødselen, er det viktig at den gravide blir observant på disse sammenhengene. Kanskje dette kan motivere kvinnen til å ha et mer aktivt fokus på forebyggende tiltak under graviditeten. Mange opplever for eksempel problemer med bekkenløsning fordi det er tyngre å bevege seg. Kjenne etter liv i magen hver eneste dag, særlig i siste trimester. Overvektige kan følge like godt med på barnets aktivitet i magen som normalvektige, men noen kan slite mer med å kjenne dette. Da er det viktig med god veiledning for å lære hvordan kjenne etter liv.
 

Også utfordring for svangerskapsomsorgen

Selv om overvekt og fedme er forhold den gravide selv kan påvirke, er ikke dette bare kvinnens ansvar alene. Svangerskapsomsorgen må ta overvekt og fedme på alvor, gi det en uttalt oppmerksomhet og invitere til samtaler om forebygging. Dersom det er andre risikofaktorer til stede som eksempelvis høy alder eller røyking hos mor, kan tettere oppfølging i svangerskapet være nødvendig.

Kilde: Overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet Tore Henriksen

Se også: Overvekt og fedme - en ekstra utfordring i svangerskapet, intervju med etterlatt mor Synnøve Dyresen og professor Tore Henriksen.

Aktuelle artikler:

Vektøkning mellom graviditeter kan påvirke barnets overlevelse. Dagens Medisin 12.12.2015
 

Forskningspublikasjoner (ufullstendig, flere artikler kommer):

Aune D, Saugstad OD, Henriksen T, Tonstad S. Maternal body mass index and the risk of fetal death, stillbirth, and infant death: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2014 Apr 16;311(15):1536-46.

Cnattingius S, Villamor E. Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort study. The Lancet. 2015 Dec 2.

Cnattingius S, Stephansson O. The challenges of reducing risk factors for stillbirths. The Lancet. 2011, April 14.