Pustealarm eller hjemmemonitorering av spedbarn anbefales ikke som forebyggingstiltak mot krybbedød fordi det er vitenskapelig vist at det verken forebygger eller hindrer krybbedød. Noen foreldre som har mistet barn tidligere opplever likevel at pustealarmen gir trygghet.

Fordi vi ikke vet hva som forårsaker krybbedød, vet vi heller ikke om pustestoppen er et forvarsel for krybbedød. Mange barn har pustestopp uten at dette er alvorlig. Ved alvorlige pustelidelser hos spedbarn kan pustealarm brukes i samråd med og under oppfølging fra sykehuset.

Psykologisk trygghet

Vi vet imidlertid at foreldre som tidligere har mistet barn kan ha god hjelp i å ha en pustealarm til barnet sitt. Dette gir en trygghet på at man blir varslet dersom barnet får pustestopp. Slik får man anledning til å hjelpe barnet i gang igjen (selv om de fleste pustestopper hos barn er vanlig og de håndterer dette vanligvis godt selv). Noen foreldre blir derimot mer stresset av pustemonitor på grunn av falske alarmer. 90% av alarmene er falske alarmer.

Foreldre med sterk uro og engstelse kan få eller leie monitor fra sykehuset/barneavdelingen under kontrollerte former. I disse situasjonene kan det være ekstra viktig med regelmessig oppfølging av foreldrene. Foreldrene bør få få god opplæring i hvordan bruke monitoren og i førstehjelp dersom alvorlig pustestopp skulle oppstå.