Forekomst av dødfødsler* i Norge

Perinatalt døde (inkl. dødfødsler)**
År Antall dødfødte Dødfødte per 1000 fødte Antall fødte Antall perinatalt døde Pr 1000 fødte
2023 140 2,7 52 548 189 3,6
2022 136 2,6 52 026 187 3,6
2021 173 3,1 56 672 229 4,1
2020 167 3,1 53 631 211 3,9
2019 175 3,2 55 248 222 4,0
2018 194 3,5 55 914 259 4,6
2017 179 3,1 57 470 252 4,4
2016 215 3,6 60 065 272 4,5
2015 218 3,6 59 931 290 4,8
2014 266 4,4 60 026 356 5,9
2013 227 3,8 59 982 296 4,9
2012 226 3,7 61 366 306 5,0
2011 226 3,7 61 319 303 4,9
2010 246 3,9 62592 318 5,1
2009 248 3,9 63 003 355 5,6
2008 270 4,4 61 450 354 5,8
2007 279 4,7 59 236 378 6,4
2006 247 4,2 59247 349 5,9
2005 234 4,1 57 479 322 5,6
2004 264 4,6 57 789 354 6,1
2003 245 4,3 57393 357 6,2
2002 261 4,6 56 249 352 6,3
2001 335 5,8 57 267 465 8,1
2000 303 5,1 59 703 430 7,2
1999 323 5,4 59 769 456 7,6
1998 364 6,2 58 466 494 8,4

*Dødfødte over 500 gram eller over 22 svangerskapsuker.
**Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

Kilde Medisinsk fødselsregisters (MFR)  Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.