Forekomst av dødfødsler* i Norge

Perinatalt døde (inkl. dødfødsler)**
År Antall dødfødte Dødfødte per 1000 fødte Antall fødte Antall Pr 1000 fødte
2022 139 2,7 52 011 189 3,6
2021 177 3,1 56 676 233 4,1
2020 163 3,0 53 626 207 3,9
2019 173 3,1 55 246 224 4,1
2018 194 3,5 55 908 260 4,6
2017 181 3,1 57 466 250 4,4
2016 213 3,5 60 047 271 4,5
2015 219 3,7 59 931 291 4,9
2014 263 4,4 59 937 356 5,9
2013 227 3,8 59 979 296 4,9
2012 227 3,7 61 368 307 5,0
2011 228 3,7 61321    
2010 246 3,9 62593    
2009 248 3,9 62994    
2008 270 4,4 61447    
2007 281 4,7 59233    
2006 248 4,2 59244    
2005 230 4 57471    
2004 263 4,6 57783    
2003 245 4,3 57392    
2002 260 4,6 56248    
2001 339 5,9 57266    
2000 304 5,1 59700    
1999 323 5,4 59767    
1998 364 6,2 58468    

*Dødfødte over 500 gram eller over 22 svangerskapsuker.
** Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.

Kilde Medisinsk fødselsregisters (MFR)  Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.