Sykehuset er pålagt å varsle politiet fordi det regnes som et unaturlig dødsfall og fordi det har skjedd utenfor sykehuset (legeloven § 41).

Det blir så begjært rettsmedisinsk obduksjon av barnet. Politiet har etterforskningsplikt ved alle uventede barnedødsfall under 18 år selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbare forhold. Sykehuset skal gi foreldrene tilbud om dødsstedsundersøkelse.

Samvær med barnet

Før barnet sendes til obduksjon vil det bli tatt noen prøver av barnet, og foreldre og eventuelle søsken vil få mulighet til å være sammen med barnet. På sykehuset skal foreldre og annen familie få tilbud om oppfølging i den akutte krisen etter dødsfallet.

Krisereaksjoner

De som har mistet barn i krybbedød har opplevd et fryktelig sjokk med påfølgende alvorlig krise. Mange har sterke og vonde bilder fra tidspunktet da barnet ble funnet dødt. At et barn dør så uventet, er traumatisk og kan gi sterke sorg- og krisereaksjoner. Det kan ta lang tid å få “redselsbilder” visket vekk fra hukommelsen. Da kan det hjelpe å se barnet igjen flere ganger, både før og etter obduksjonen.

Det følger skyldfølelse og vonde tanker som «dersom jeg bare hadde sett til barnet mitt tidligere», eller «kanskje barnet hadde levd dersom jeg ikke hadde lagt det ut i vognen». Slike tanker er normale, men kan komplisere sorgprosessen ved å miste et barn.

Det vil være svært vanskelig for dem som har mistet barn i krybbedød i lang tid etter dødsfallet. Den rammede familien vil trenge all den hjelp og støtte som kan etableres.

Obduksjon ved krybbedød

Ved plutselig og uventet sped- og småbarnsdød utenfor sykehus begjærer politiet en rettsmedisinsk obduksjon. I slike tilfeller skal pårørende informeres og få anledning til å uttale seg. Det er imidlertid politiet som tar den endelige avgjørelsen, og de pårørende kan ikke reservere seg.

Obduksjonen skal skje kort tid etter dødsfallet. Obduksjon er nødvendig for å finne ut hva som er dødsårsaken og en forutsetning for å kunne sette krybbedød som diagnose.

Les mer om obduksjon.

Last ned Informasjonsskrivet om obduksjon til pårørende (PDF, 139KB).

Last ned Helsedirektoratets veileder til helsepersonell:  Veileder for informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn (pdf)