Definisjonen på krybbedød i Norge er følgende:
Plutselig død hos et spedbarn eller småbarn, som er uforklart ut fra sykehistorien, og hvor en grundig obduksjon eller undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet ikke kan demonstrere noen adekvat årsak til død. 

Her er en oversikt over utviklingen av diagnosen og diskusjoner rundt den. Samme definisjon brukes ikke over hele verden.

1969: Den første krybbedødsdefinisjonen

Krybbedød (SIDS) ble først definert som: «Plutselig død hos et spedbarn eller småbarn, som er uforklart ut fra sykehistorien, og hvor en grundig obduksjon ikke kan demonstrere noen adekvat årsak til død». Definisjonen ble foreslått av den amerikanske barnelegen Beckwith i 1969.

1994: “Omstendighetene” inkluderes

«Undersøkelse av omstendigheter ved dødsfallet» ble inkludert i definisjonen i 1994, vedtatt på en internasjonal krybbedødskonferanse i Stavanger.

2004: Ny og strengere definisjon

En ny og strengere krybbedødsdefinisjon ble foreslått etter en ekspertkonferanse i San Diego, USA, i 2004. Denne definisjonen er tenkt brukt i forskning for bedre å kunne sammenlikne krybbedødstudier verden over. I tidligere definisjoner har krybbedød vært en utelukkelsesdiagnose; ingen funn i sykehistorien, ved omstendighetene eller ved obduksjonen. Den nye definisjonen inkluderer i tillegg noen få positive kriterier som at barnet må være under 1 år og at dødsfallet antas å skje under søvn. Videre er det forslag om undergrupper for krybbedød, definert etter aldersgrupper og ulike funn ved omstendighetene og obduksjonen.

Definisjonen er innført i Australia og av enkelte eksperter i Europa, mens den vurderes innført i USA. Man håper på debatt og en positiv dialog som kan ende i en definisjon som er akseptert blant forskere og patologer verden over, noe som vil være et gjennombrudd for krybbedødsforskningen.

Den foreslåtte definisjonen er publisert i det medisinske tidsskriftet Pediatrics (Krous HF, Beckwith JB, Byard RW, Rognum TO, et al. Sudden infant death syndrome and unclassified sudden infant deaths: a definitional and diagnostic approach. Pediatrics 2004;114:234-238).)

I Norge brukes definisjonen fra Stavangerkonferansen i 1994:
«Plutselig død hos et spedbarn eller småbarn, som er uforklart ut fra sykehistorien, og hvor en grundig obduksjon eller undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet ikke kan demonstrere noen adekvat årsak til død».