Stopp eller reduksjon av røyking vil gagne barnet. Ikke utsett barnet for passiv røyking. Gravide og ammende anbefales å unngå alle former for nikotin som for eksempel sigaretter, snus og nikotinplaster.

Les mer om Røyking, nikotin og barnedød