Krybbedødsforekomsten er kraftig redusert siden slutten av 1980-tallet. LUB har en nullvisjon for krybbedød.