Samsoving og snusbruk

Snusere frarådes å sove sammen med spedbarnet. Bakgrunnen er at røyking er en kjent risikofaktor for krybbedød, som forsterkes ved samsoving. I tillegg er det en del kunnskap om uheldig virkning på barnets helse dersom mors bruker snus eller andre nikotinprodukter i svangerskapet. Det finnes lite forskning på krybbedød og snusbruk. Blant annet på grunn av lave krybbedødstall, er det vanskelig å gjennomføre slik forskning. En svensk studie fra 2023 viser at mors snusbruk i svangerskapet er assosiert med økt risiko for krybbedød og annen spedbarnsdød (Gunnerbeck 2023). Denne studien bekrefter at snusbruk er uheldig.

Nikotinbruk kan gi redusert oppmerksomhetsevne overfor barnet og derfor bidra til utrygg samsoivng. Jo mer nikotinbruk, jo mer har nikotinen en avslappende virkning. Vi vet også at nikotinmengden totalt er større ved snusing enn røyking. En mulig uheldig sammenheng er også at avfallsstoffer fra nikotin (kotinin) kan utsondres gjennom huden og derfor gi en økt risiko. Et spedbarns hud er mer porøs enn eldre barn/voksne og barn er derfor mer sårbare. 

I praksis betyr kunnskapen vi har om nikotinbruk at spedbarnet ikke bør sove rett ved siden av en forelder som snuser.

Les mer om: Røyking, nikotin og barnedød.

Over og under 8 uker

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utført i 2005 en gjennomgang av alle relevant studier som omhandler krybbedød i relasjon til samsoving, amming og smokk. Rapporten Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng? fremhever at det ikke er påvist noen sammenheng mellom økt risiko for krybbedød ved samsoving for barn over 8 uker. På bakgrunn av de inkluderte studiene i kunnskapsoppsummeringen kan man imidlertid ikke avkrefte en mulig økt risiko for krybbedød for spedbarn under 8 uker som samsover, uavhengig om mor røyker eller ikke. En svakhet ved kunnskapsoppsummeringen er imidlertid at studiene er basert på gamle tall og at det i flere av  studiene  ikke er gjort dødsstedsundersøkelser eller utført obduksjon etter standardprosedyrer. Dette betyr mangelfulle data omkring omstendigheter ved dødsfallet. Uansett barnets alder viser imidlertid kunnskapsoppsummeringen at samsoving med en mor som har røykt under svangerskapet og/eller mor eller partner som røyker etter fødsel øker risikoen for krybbedød.

Nyere studier fra England (Blair et al 2014) viser likefullt at det er mulig å sikre soveforholdene slik at foreldre trygt kan sove sammen med sitt barn både over og under 8 uker gammelt. Dette fordrer at foreldrene ikke har drukket alkohol, ikke røyker eller snuser, unngår bruk av rusmidler/sløvende medikamenter og at barnet ikke er for tidlig født. Disse studiene understreker også at å sove på smale senger, i sofa og lenestoler er forbundet med høy risiko for krybbedød.

Se råd for trygt sovemiljø slik de presenteres i UK og Skottland:
Safer sleep for babies - a guide for parents an carers
Safer sleep for babies - a guide for professionals

En norsk studie fra 2005 viser også at samsoving med spedbarn under 8 uker er forbundet med økt risiko for krybbedød dersom mor eller far røyker (Stray-Pedersen et al, 2005: Samsoving og krybbedød, Tidsskriftet). Studien viser at risikoen er særlig stor dersom samsoving skjer i "usikre omgivelser". Artikkelen konkluderer med at det er nødvendig og viktig å informere foreldre som velger å samsove om hvordan sikker samsoving kan praktiseres, og at samsoving ikke egner seg på sofa, vannseng og liggestol. Både denne artikkelen og upubliserte data fra tiden etter 2005 bekrefter at samsoving med barn både over og under 8 uker ikke er forbundet med økt risiko dersom man praktiserer forsvarlig samsoving.

I 2018  gjennomførte Landsforeningen uventet barnedød (LUB) en stor undersøkelse om spedbarns sovemiljø i Norge, i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag ved UiO og Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Acta Pædiatrica, viser at at norske foreldre ikke vet nok om hva som skaper risiko ved samsoving. Overraskende mange har sovet med spedbarnet på farlige måter. Fordi mange foreldre i Norge velger å sove sammenmed babyen sin, er det svært viktig at vi fortsetter å gi råd om hvordan praktisere tryggest mulig samsoving.

Gjeldende råd for forsvarlig samsoving:

  • At mor/far ikke røyker eller snuser
  • At barnet ikke er født for tidlig
  • At mor/far ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter.
  • At foreldresengen er bred og har en fast madrass
  • Barnet må ha egen liten og lett barnedyne (unngå pute mm)
  • Sørg for at barnet ikke kan trille ut eller falle ned i en sprekk
  • Spedbarnet må ikke sove i mageleie på mors (eller fars) bryst mens hun (han) sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen.
  • det er luftig og passe varmt der barnet sover
  • barnet alltid legges til å sove på ryggen

Se også brosjyren Trygt sovemiljø for spedbarnet, utgitt av LUB i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for amming og Helsedirektoratet.

Kan spedbarnet sove på foreldrenes bryst mens man sover?

Det er ikke trygt å la spedbarnet sove i mageleie på mors (eller fars) bryst mens hun (han) sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen. Dersom babyen sover på på foreldrenes bryst er det viktig at de er våkne og hele tiden passer på at luftveiene er frie. Se også: Legg barnet til å sove på ryggen fra fødselen av.


Referanser

Policy statement from the American Academy of Pediatrics: Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment, Pediatrics June 2022.

Gunnerbeck A et. al. Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome: a national register study. Pediatric Research (2023)

Osberg S, Kalstad TG, Stray-Pedersen A. Norwegian parents avoid placing infants in prone sleeping positions but frequently share beds in hazardous way, Acta Pædiatrica 05 Februar 2021

Horne, R., Hauck, F., Moon RY Sudden infant death syndrome and advice for safe sleeping .BMJ 2015; 350:h1989

Peter S. Blair, Peter Sidebotham, Anna Pease, Peter J. Fleming: Bed-Sharing in the Absence of Hazardous Circumstances: Is There a Risk of Sudden Infant Death Syndrome? An Analysis from Two Case-Control Studies Conducted in the UK DOI: 10.1371/journal.pone.0107799. Journals PLOS One Sept, 2014

Carpenter, Irgens et al: Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet 2004; 363, nr. 9404

Nasjonalt kunnskapssenter: Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?, rapport, 2005.

Stray-Pedersen, A, Arnestad, M, Vege, Å, Sveum, L, Rognum, T.  Samsoving og krybbedød, Tidsskriftet for den norske legeforening 21/2005.

Arnestad M, Andersen M, Vege A, Rognum TO. 2001: Changes in the epidemiological pattern of sudden infant death syndrome in southeast Norway, 1984-1998: implications for future prevention and research.

Blair PS, Fleming PJ, Smith IJ, et al. Babies sleeping with parents: case-control study of factors unfluencing ther risk of the sudden infant death syndrme. CESDI SUDI research group. BMJ 1999;319:1457 - 61

Brooke H, Gibson A, Tappin D, Brown H. Case-control study of sudden infant death syndrome in Scotland,. 1992-5. British Medical Journal 1997 ;314:1516 - 20

Carpenter m.fl. Bed sharing when parents do not smoke: is there a risk of SIDS? An individual level analysis of five major case–control studies. BMJ Open. 2013, 3 [Se kommentar til studien fra LUB og Arne Stray-Pedersen på nrk.no 28.05.13: - Ikke farlig å sove sammen med barna]

Kemp JS, Unger B, Wilkins D, Psara RM, Ledbetter TL, Graham MA, Case M, Thach BT 2000. Unsafe sleep practices and an analysis of bedsharing among infants dying suddenly and unexpectedly: results of a four-year, population-based, death-scene investigation study of sudden infant death syndrome and related deaths.Pediatrics. 2000 Sep;106(3):E41.

Øyen N, Markestad T, Skjærven R, Irgens LM, Helweg-Larsen K, Alm B, Norvenius G, Wennergren G.
Combined effects of sleeping position and prenatal risk factors in sudden infant death syndrome: the Nordic
Epidemiological SIDS Study. Pediatrics 1997; 100: 613-62.