Forekomst av krybbedød (plutselig uventet barnedød av ukjent årsak) i Norge 1986 - 2022
Årstall Under 1 år  Over 1 år Totalt
2022 5   7
2021 6 - 7
2020 - - 4
2019 9 - 9
2018 4 - 4
2017 6 1 7
2016 9 1 10
2015 8 1 9
2014 11 2 13
2013 5 3 8
2012 14 3 17
2011 13 2 15
2010 13 0 13
2009 13 0 13
2008 12 3 15
2007 18 3 21
2006 12 2 14
2005 20 3 23
2004 14 5 19
2003 11 0 11
2002 17 5 22
2001 20 2 22
2000 24 2 26
1999 14 4 18
1998 29 1 30
1997 27 4 31
1996 35 3 38
1995 32 3 35
1994 37 4 41
1993 37 1 38
1992 53 0 53
1991 74 4 78
1990 83 2 85
1989 142 3 145
1988 122 4 126
1987 102 0 102
1986 103 3 106

Kilde: Dødsårsaksregisteret -  statistikkbank Folkehelseinstituttet "D9a: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter alder og dødsårsak" og "D9b: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter kjønn og dødsårsak" og "(overtok fra 2013 etter Statistisk sentralbyrå: Tabell: 08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak).

Krybbedød / SIDS (sudden infant death syndrome) er definert som plutselig uventet dødsfall av ukjent årsak i sped- og småbarnsalder (gis i Norge til dødsfall opp til 4-års alder). 

De siste årene har krybbedød utgjort ca. 40% av plutselige og uventede barnedødsfall opp til 4 år. Nedgangen i krybbedød skyldes i hovedsak at spedbarnets anbefalte sovestilling ble endret fra mage til rygg fra 1990-tallet. Les om Mageleie som risikofaktor for krybbedød