Derfor er det viktig å begrens antall kosedyr og annet som kan tildekke nese og munn.

Unngå bruk av pute

Flere forskningsstudier viser en sammenheng mellom bruk av pute og plutselig uventet spedbarnsdød. Barnet risikerer å få puten over ansiktet. Dette kan føre til at barnet puster inn utåndet luft (CO2 opphopning) eller ikke får puste i det hele tatt. En baby har ikke et ferdig utviklet bevegelsesmønster til å dytte pute og andre elementer vekk hvis hodet blir tildekket.

Tisselaken

Unngå bruk av tisselaken med plast. Dersom barnet kommer over på magen med ansiktet ned i madrassen, skaper plasten ugunstig pusteforhold for barnet. Babyer har på seg bleier så tisselaken skal ikke være nødvendig. En fast og tynn overmadrass som er vaskbar kan være et tryggere alternativ.

Babynest og sengeslange

(Babynest og sengeslanger er innretninger med myke kanter til bruk i foreldreseng/sprinkelseng).

Det er idag ikke god nok evidens for å anbefale eller fraråde bruk av babynest eller sengeslange grunnet økt risiko for krybbedød. Dette fordi det finnes lite forskning på dette. På bakgrunn av kunnskap om hva som generelt kjennetegner et trygt sovemiljø for spedbarnet og kjente risikofaktorer, kan ikke bruk av slike innretninger i barnesengen eller i foreldresengen (ved samsoving) aktivt anbefales. Dette er fordi LUB har en føre-var-holdning og et hovedfokus på forebygging av barnedød. Dette sikres best mulig med minst mulig oppi sengen. 

Sengekantbeskyttere

Bruk av sengekantbeskytter kan øke risikoen for kvelning ifølge amerikanske studier.

Svøping

Det er ikke grunnlag for å anbefale svøping som en rutine og som et tiltak for å forebygge krybbedød. Det er heller ikke dokumentert at det er skadelig for barn å bli svøpt om det gjøres på en forsvarlig måte. Vi vet at svøping kan være et viktig tiltak dersom barnet gråter mye, har reguleringsvansker, er urolig eller utilpass. Kanskje er dette særlig viktig for de premature barna. Dette er råd for trygg svøping:

  • Dersom man vil svøpe, begynn tidlig, gjerne fra fødselen. Ikke begynne med dette ved 2-3 måneders alder.
  • Svøping skal ikke lenger brukes når barnet begynner å vise tegn til å snu seg over på siden/magen.
  • Legg aldri barnet på magen når det svøpes.
  • Sørg for at babyen klarer å bevege hoftene og har plass til at brystet utvider seg (When wrapping baby, allow for hip flexion and chest wall expansion).
  • Sørg for at barnet ikke har for mye klær under, at hodet ikke er tildekket eller er for varm av andre årsaker som feber etc.
  • Barnet bør ikke svøpes hvis dere samsover.
  • Avslutt svøping når barnet begynner å snu seg fra rygg til siden/magen.

Kilder:
Det internasjonale fagnettverket for SIDS, ISPID

LUBs søsterforening i Australia, Red Nose

Sovepose / nattpose

Sovepose/nattpose med hull til armene kan være et greit alternativ til en lett barnedyne. Disse posene anbefales i noen land (bl.a. Tyskland og Nederland) for å forebygge krybbedød. En fordel med sovepose er at babyen ikke risikerer å få dyna over hodet, noe som kan føre til at det blir tett og varmt og dårlige pusteforhold. Med en liten lett barnedyne tilpasset barnets størrelse slik som er vanlig i Norge, skal uansett ikke dette være en fare, det er verre med de tyngre teppene etc som er mer vanlig i andre land. Men om man har en baby som har lett for å få dyna over hodet, eller babyen har lett for å sparke av seg dyna slik at det blir for kaldt, kan en nattpose være et godt alternativ. Det er for øvrig viktig at det ikke er noen knapper eller lengre snører på posen som kan utgjøre risiko.

Helling på soveflaten

Det anbefales at spedbarnet ligger på en flat overflate, du bør unngå en helling/vinkel på over 10 grader der barnet sover. Dette fordi det kan øke faren for kvelning.

Vektdyner/tyngdepose

Det finnes lite studier om bruk av vektdyne/tyngdeposer og krybbedød. Vi anbefaler minst mulig i babysenga, det bør være luftig og godt, og alt som kan bidra til økt fare for å få tildekket ansiktet (munn og nese) fraråder vi å bruke. Det vi er redde for her, er at dersom barnet kommer over i sideleie og evt ruller over på magen, er det svært vanskelig å snu seg tilbake igjen, nettopp pga tyngden. Og det vil øke risikoen for krybbedød. Derfor kan vi ikke anbefale bruk av vektdyne/tyngdepose.

Referanser

Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment