Fagprosedyren om dødfødsler er utgitt i to deler; Psykososial oppfølging og Prøvetaking av mor, barn og placenta. Her finner du hele prosedyren: Dødfødsel/ intrauterin fosterdød etter 22. svangerskapsuke er gitt ut i to deler

Sykehusene er ikke pålagt å følge fagprosedyrer, men de er sterkt retningsledende for utarbeidelse av sykehusenes egne prosedyrer.

Se også rapporten fra en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra LUB i 2021: Nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsler - en studie av hvordan leger og jordmødre ved norske sykehus evaluerer og bruker nasjonale fagprosedyrer ved dødfødsel (PDF) (1MB)