Bruk av røyk, snus eller andre nikotinprodukter (f.eks. nikotintyggegummi) i svangerskapet fører til økt risiko for fødsel før termin, prematuritet og lav fødselsvekt (fødselsvekt under 2500 gram), i tillegg til å være en kjent risikofaktorer for krybbedød. Kvinner som røyker har mer enn firedoblet økt risiko for å miste barn i krybbedød sammenlignet med ikke-røykere. En stor andel av sykeligheten hos nyfødte er også forårsaket av røyk og nikotin. Røyk og nikotin i svangerskapet fører til økt risiko for morkakeløsning, som både er en kjent risikofaktor for og kan være direkte årsak til dødfødsel. Se også Morkakesvikt.
 

Hvorfor er røyk og nikotin skadelig?

For at barnet i magen skal utvikle seg normalt, trenger det oksygen. Dersom en gravid kvinne røyker puster hun inn karbonmonoksid. Karbonmoniksidet tar plass fra oksygenet i blodet, og fører til at både mor og barn får mindre oksygen. Nikotinet gjør at blodårene trekker seg sammen. Dette gjelder også blodårene i morkaken og i livmoren. Dermed får barnet mindre tilførsel av oksygen og næring (helsenorge.no).

Hvorfor gir røyk og nikotin økt risiko for krybbedød?

Røyking og nikotin i svangerskapet hindrer fosterets hjerne i å utvikle seg normalt og påvirker nervesystemet. Utviklingen av barnets pustekontroll blir svekket og forsinket, noe som gjør spedbarnet sårbart for kjente risikofaktorer for sykdom og død. Utvikling og modning av spedbarnets pustekontroll skjer i hovedsak de to første månedene.

For barn av røykende mødre er utviklingen av pustekontrollen forsinket. Barn av røykende mødre har oftere og lengre pustestopp under søvn enn andre barn. Når disse barna får pustestopp, har de en redusert evne til å reagere hensiktsmessig på surstoffmangelen. Disse barna får større pulsfall ved pustestopp enn "røykfrie" barn, og deres pust er raskere og grunnere. Dette er trolig en av årsakene til at barn av røykende mødre er mer utsatt for krybbedød.

Snus og andre nikotinerstatninger

Snus og andre nikotinprodukter, som nikotinplaster og el-sigaretter med nikotin, blir ofte oppfattet som mindre skadelig enn røyk, men eksponeringen for nikotin forstyrrer hjerte- og pustekontroll og spesielt svekker det mekanismene som gjør at barnet automatisk våkner og gisper etter pusten dersom det får for lite luft (Alm, Lagercrantz & Wennergren, 2006). En stor studie fra Sverige viste at risikoen for at spedbarn døde i krybbedød (SIDS[1]) var mer enn tredoblet dersom mor snuste i svangerskapet (Gunnerbeck, 2023). Risikoen var også nesten tredoblet for annen uventet spedbarnsdød (SUID[2]). Enkelte studier viser at snusbruk kan øke risikoen for pustestopp (apné) hos nyfødte i tillegg til forhold nevnt ovenfor. Nikotin øker også barnets sårbarhet for overoppheting, en annen kjent risikofaktor for krybbedød. Snus og andre nikotinerstatninger anbefales ikke som røykeavenningsmiddel for gravide.

Dersom du ikke klarer å slutte å snuse, er det viktig å redusere bruken og lengden du har snusen i munnen. Dette gjelder både i svangerskapet og ved amming. La det gå lengst mulig tid fra snusbruk til amming dersom du ikke klarer å slutte.

Samsoving, røyking og snusbruk

Forskning viser at å la spedbarnet sove i samme seng som voksne er forbundet med økt risiko for krybbedød hvis mor er røyker. Derfor frarådes samsoving for røykende mødre.

Det finnes lite forskning på snusbruk og krybbedød og vi kan derfor ikke gi råd om samsoving og snusing som er vitenskapelig forankret. Dette er fordi det er lave krybbedødstall og for få land der det snuses. Sammenlignet med sigarettrøyk utsettes barnet for mer nikotin når moren snuser. Nikotin nivået holder seg lengre i kroppen når man snuser, og det har en halveringstid på to timer, men hvor lenge nikotinen sitter i kroppen, er vanskelig å si. Nikotin omdannes til kotinin som har en mye lenger halveringstid, 15-20 timer. Derfor kan det ta tid før kroppen er helt fri.

Basert på kunnskapen vi har om nikotin og krybbedød, og at vi nå vet at nikotinmengden totalt er større ved snusing, oppfordrer vi til å unngå samsoving ved snusbruk. Dette betyr i praksis at barnet ikke bør sove rett ved siden av en forelder som snuser. Nikotinbruk kan gi redusert oppmerksomhetsevne overfor barnet og derfor bidra til utrygg samsoivng. Jo mer nikotinbruk, jo mer har nikotinen en avslappende virkning. En mulig uheldig sammenheng er også at avfallsstoffer fra nikotin (kotinin) kan utsondres gjennom huden og derfor gi en økt risiko. Et spedbarns hud er mer porøs enn eldre barn/voksne og barn er derfor mer sårbare.

Vi kan aldri garantere noe da krybbedød er en diagnose som tilsier ingen kjent årsak, så et hovedråd fra oss er unngå å samsove dersom du snuser og så blir risikoen mindre og mindre desto mer reduksjon i snusdoser og tiden fra du snuste til du samsover er. Risikoen ligger i at man blir mer avslappet, litt sløvere og kan reagere seinere på barnets signaler. Eller at man kan skape et for varmt og klamt sovemiljø for spedbarnet.

LUB har en føre var-holdning fordi vårt fokus er forebygging av plutselig spedbarnsdød.

Få hjelp til å slutte å røyke og snuse med Slutta-appen (Helsenorge.no)
 

Referanser

Policy statement from the American Academy of Pediatrics: Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment, Pediatrics June 2022.

Alm, B., Lagercrantz, H., & Wennergren, G. (2006), “Stop SIDS / sleeping solitary supine, sucking soother, stopping smoking substitutes”, Acta Pædiatrica, 2006, 95: 260/262

Baba, S., Wikstrom, A. K. Stephansson, O., & Cnattingius, S. (2014). Influence of Snuff and Smoking Habits in Early Pregnancy on Risks for Stillbirth and Early Neonatal Mortality. Nicotine & Tobacco Research, 16 (1), 78-­‐83. doi: 10.1093/ntr/ntt117

Brinchmann, Bendik C. et. al.“Use of Swedish smokeless tobacco during pregnancy: A systematic review of pregnancy and early life health risk”. Addiction, online 16. desember 2022.

Gunnerbeck, A et. al. Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome: a national register study. Pediatric Research (2023)

Carpenter, Irgens et al (2004): Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet 2004; 363, nr. 9404.

Flenady, Vicky et al (2011), “Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis”, The Lancet, April 16, 2011. (Se: Stillbirths)

Løchen, M.L., Henrichsen, S.H., Grimsrud, S H, Holmen, T L , Gallefoss, F. (2012) “Snus under svangerskap er ikke ufarlig”, Tidsskrift for Den Norske Legeforeningen. Nr. 8 – 30. april 2012, Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:932 – 3

NORSIDS, Sudden Infant Death in the Nordic Countries Results of the Nordic study of sudden infant death syndrome, 1990-1996 Nordisk Ministerråd 1997

Folkehelseinstituttet: Helserisiko ved bruk av snus (rapport, 2014)

helsenorge.no: Snus, røyk og graviditet