Krybbedødrisikoen er 14 ganger større for et spedbarn som blir lagt til å sove på magen, sammenlignet med spedbarn som blir lagt på rygg. Når barnet har ansiktet rett ned i madrassen i tillegg, er risikoen 60 ganger større. Selv om barnet gulper/kaster opp når det ligger på ryggen, er det ingen fare for at det vil kveles.
 

Viktig å sove på rygg fra første dag

Barnet bør vennes til å sove på rygg fra dag én. Barnet foretrekker ofte å sove i den stillingen det blir tilvent fra begynnelsen av.
 

Sideleie gir også økt risiko

Også i sideleie er risikoen for krybbedød større; risikoen øker her med 3 ganger. Et barn som ligger på siden, blir noe mer ustabil og kan komme seg over på magen.
 

Hvorfor gir mageleie høyere risiko?

Det finnes noen hypoteser:

  • Barn sover tyngre når de ligger på magen.
  • Barnet kan lettere bli for varmt.
  • Barnet kan puste inn brukt luft.

Noen spedbarn reagerer dårligere på slike risikofaktorer/stressfaktorer mens de sover enn andre, og kan følgelig reagere med å slutte å puste.
 

Størst risiko ved mageleie fra 3 til 6 måneder?

En stor nordisk studie på 1990-tallet fant at risikoen for dødsfall var høyest dersom barnet ble lagt på magen når det var 3 til 6 måneder gammelt. Nyere studier viser imidlertid at de få krybbedødstilfellene som skjer i dag, er mer spredt i alder. Det er kun noen få tilfeller av krybbedød hos barn over 6 måneder. Krybbedød hos over ett år gamle barn skjer, men er svært sjelden (1-2 tilfeller årlig).
 

Sjeldnere blant de minste

Dødsfall blant de minste barna (0 - 2 mnd) er sjeldent forbundet med mageleie enn hva vi har sett i tidligere studier. I hovedsak skyldes dette at barnet ikke lenger legges på magen for å sove og de er ikke store nok til å rulle over på magen. I disse tilfellene er det andre faktorer som ser ut til å spille inn (røyking, overoppheting, sofa eller vannseng som sovested etc).
 

Noen spedbarn er trolig spesielt sårbare

Mageleie er sannsynligvis kun farlig for enkelte spedbarn. Å sove på magen kan forsterke betydningen av andre risikofaktorer hos enkelte og mer sårbare barn. Forskerne tror at noen spedbarn er spesielt sårbare fordi de kan ha en genetisk disposisjon for krybbedød. Denne sårbarheten kan barnet ha ervervet i svangerskapet (gjennom for eksempel utsettelse for nikotin) eller ved at barnet har en uheldig arvelig genetisk disposisjon som gjør det mer sårbart for risikofaktorer. Alle må sove på rygg fordi vi vet ikke hvem “risikobarna” er. Selv om vi vet at barn av røykende mødre har høyere risiko for krybbedød, vet vi også at det dør barn i krybbedød uten røykende mødre, eller der barnet har sovet på ryggen. Siden vi ikke entydig kan definere "risikobarnet", er det fortsatt nødvendig å råde alle små barn å sove på rygg.
 

Hva når barnet selv begynner å snu seg rundt på magen?

Det er påvist en forebyggende effekt at vi fortsetter å legge barnet ned for å sove på rygg selv om barnet har begynt å snu seg over på magen når det sover. Når barnet har begynt å snu seg selv (fra 4-5 måneders alder), skal man la barnet få velge sin egen sovestilling, men fortsette rutinen med å legge barnet ned på rygg når det skal sove. Bakgrunnen for dette er at mageleie som risikofaktor avtar med barnets alder.

Se også: Forebygging av krybbedød


Referanser:

Carpenter, Irgens et al: Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet 2004; 363, nr. 9404

Statens helsetilsyn, rundskriv IK-36/97: "Nyfødte - tilvenning til ryggleie for å forebygge plutselig uventet spedbarnsdød (krybbedød)"