Studier* har vist at bruk av smokk er assosiert med redusert risiko for krybbedød. Selv om vi ikke kan si med sikkerhet at det finnes en årsakssammenheng, viser studiene en positiv sammenheng mellom bruk av smokk og redusert forekomst av krybbedød – også etter at justering for viktige forvekslingsfaktorer som fødselsvekt, liggestilling, røyking, utdanning, mors alder, sovested osv. En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helstjenesten konkluderer med at “Regelmessig bruk av smokk når barnet legges til å sove kan virke forebyggende.”

Hvorfor virker smokk forebyggende?

Det er ingen fullgod forklaring på dette, men noen antagelser er fremsatt: Bruk av smokk bidrar til at søvndybden reduseres og at barnet har lavere terskel for oppvåkninger («arousals») under søvn. ”Smokkbarn” våkner oftere fra REM-søvnen sin. Dyp søvn er forbundet med økt risiko for krybbedød.

Faren for gulping reduseres også ved smokkbruk, og muskulaturen i svelg og strupehodet styrkes. Kanskje luftveiene blir friere ved at barnet suger tungen fremover ved bruk av smokk? En annen teori er såre enkel: Smokken og smokkringen hindrer barnet fysisk i å få ansiktet sitt presset ned i madrassen, og på denne måten blir ikke ansiktet tildekket og pusteforholdene dårlig. Barnet får bedre lufttilførsel.

*Referanser: 
Mitchell et al. 1993, Fleming et al. 1996 og 1999, Arnestad 1997, L´Hoir 1999). Studier fra New Zealand, Storbritannia, Nederland, Irland og Norge viser at bruk av smokk er assosiert med redusert risiko for krybbedød.

Kunnskapssenterets rapport Nasjonalt kunnskapssenter for helstjenesten, (Rapport nr. 5 2005)