Forekomst barnedødsfall under 4 år
År

Dødfødte
(f.o.m. 22 uker / 500 gram)

Antall døde
0 - 1 år

 

Antall døde
1 - 4 år

 

Antall dødfødte Dødfødte pr. 1000 fødte
2023 140 2,7    
2022 136 2,6 96 28
2021 173 3,1 107 17
2020 163 3,0 86 21
2019 173 3,1 110 30
2018 194 3,5 124 15
2017 181 3,1 129 33
2016 213 3,5 123 23
2015 219 3,7 135 31
2014 263 4,4 144 28
2013 227 3,8 143 32
2012 227 3,7 154 35
2011 228 3,7 142 33
2010 246 3,9 157 31
2009 248 3,9 200 36
2008 270 4,4 171 40
2007 281 4,7 187 37
2006 248 4,2 187 43
2005 230 4 173 42
2004 263 4,6 187 53
2003 245 4,3 196 60

Kilde dødsfall 0-4 år: Folkehelseinstituttet StatistikkbankD9a: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter alder og dødsårsak

Kilde dødfødsler: Medisinsk fødselsregisters (MFR) Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.

Se Krybbedødforekomst under menypunktet Krybbedød.