Dette fordi det kan bli dårlige pusteforhold, enten ved at det blir for varmt og tett i hengekøa eller at barnet får en knekk i nakken ved at barnets kjake hviler seg på brystet når det sover og dermed får vanskeligheter med å puste.

En annen fare ved bruk av hengekøye, er at mor eller far kan sovne med spedbarnet liggende på magen oppå seg. Dette er en sovestilling som gir økt risiko for krybbedød. Samsoving i hengekøye frarådes fordi barnet kan falle ut eller komme i klem, dette gjør at barnet kan få vanskeligheter med å puste. Generelle råd vedrørende barnets soveflate bør være under 10 graders helling.

Et annet aspekt er bekymring for brukerfeil, som at barnet kan komme til å vikle seg inn i løse snorer eller at det tettes for mye rundt barnet slik at det blir for varmt. Er man ute på tur, bør spedbarnet sove på rygg på et fast underlag i et telt.