Gravide i 2. og 3. trimester har økt risiko for alvorlig influensasykdom. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at de tar influensavaksine. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales også vaksine. Vaksinasjonen vil i tillegg til å beskytte mor, også bidra til å beskytte barnet inntil 6 måneder etter fødsel.

Les mer om sesonginfluensa på fhi.no: Influensavaksine til gravide beskytter både mor og barn

Koronavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler alle gravide å ha en oppfriskningsdose med koronavaksine i 2. eller 3. trimester av svangerskapet. Anbefalingen er basert på en helhetsvurdering av funn fra flere ulike studier som viser økt risiko for alvorlig sykdom og svangerskapskomplikasjoner blant gravide som har hatt en covid-19 infeksjon, og at vaksinen ikke er forbundet med risiko for verken mor, barn eller svangerskapsforløpet.

Kvinner som hadde covid-19 infeksjon under svangerskapet, hadde en økt risiko for dødfødsel. Det viser en stor, nordisk studie. Risikoen var størst blant dem som hadde infeksjonen i perioden da delta-varianten av viruset sirkulerte. 

Det er usikkert om den/de nyere variantene av koronaviruset gir økt risiko for dødfødsel. Anbefalingene om testing for covid-19 ble endret i februar 2022, så det finnes ingen oversikt over dem som har/har hatt en infeksjon i nyere tid.

Les mer på fhi.no: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19 (31.10.23)

Se også (fhi.no): Influensa og koronavaksine til gravide.

Forskningsreferanser:

Maria Christine Magnus et. al., "Infection with SARS-CoV-2 during pregnancy and risk of stillbirth: a Scandinavian registry study", BMJ, 31.10.2023.