Det er avgjørende at en høy andel dødfødte barn blir obdusert for å få mer og sikrere kunnskap om hvorfor dødfødsler skjer.

Rundt 25% av dødfødslene i dag får ingen diagnose, de forblir uforklarte. Med en høyere obduksjonsrate kan trolig denne andelen reduseres. Obduksjon gir svar på hvorfor barnet døde i magen, men også informasjon som har betydning for framtidig graviditet.

Obduksjonen bør skje kort tid etter dødsfallet. Dette sikrer at undersøkelsen blir best mulig og gir sikrest svar. Imidlertid er det viktig at foreldrene får tid sammen med barnet like etter fødselen og får ha det hos seg mens barnet fortsatt er varmt. Foreldrenes behov for tid med barnet må derfor balanseres mot behovet for rask obduksjon. Foreldrene kan se og stelle barnet også etter obduksjonen, de fleste opplever at dette er godt og at barnet ser fint ut.

Les mer om obduksjon.