Baby som sover i seng - tegnet illustrasjon

Risikoen skyldes at barnet kan bli klemt mellom sengekantbeskytteren og andre objekter, som en madrass eller lignende ("wedging"). Lange festesnorer kan også forårsake kvelningsulykke. Det er generelt viktig for å forebygge plutselig spedbarnsdød og krybbedød at barnet har det luftig rundt seg når det sover. Derfor anbefaler vi å ha minst mulig i barnesengen.

Se også Sørg for gode pusteforhold i sengen

Ny amerikansk studie

Faren ved sengekantbeskyttere ble aktualisert da en ny studie fra USA publisert i The Journal of Pediatrics november 2015 (Scheers, Woodard og Thach 2015) dokumenterer økt risiko. De har funnet at kvelning forårsaket av sengekantbeskyttere har vært eneste eller viktigste årsak til 77 dødsfall over en periode på 27 år. 13 av dødsfallene skyldtes at barnet ble klemt mellom madrassen og sengekantbeskytteren. 12 dødsfall skyldtes at barnets ansikt ble presset mot kantbeskytteren. I 9 dødsfall var barnet klemt mellom kantbeskytter og pute. Andre dødsfall skyldtes andre uheldige omstendigheter som blant annet involverte sengekantbeskyttere. Den amerikanske barnelegeforeningen mener derfor at sengekantbeskyttere bør forbys.

Ha minst mulig i barnesengen

Det er ikke vist at sengekantbeskyttere reduserer skader, ei heller at barnet får vondt når det kommer borti sengekanten eller får armer eller ben mellom sprinklene.
– Når vi snakker om en babyseng, ser mange for seg en koselig liten seng med dyne, pute, kosedyr og andre effekter som kan gjøre den lun og koselig. Som foreldre ønsker vi å lage det intimt og fint, vi ønsker det beste for barna våre. Men hvem sine behov er dette? Med dagens kunnskap vet vi at dette kan koste liv. Vi oppfordrer derfor til at det er minst mulig oppi barnesengen slik at barnet ikke har det trangt, at det er passe varmt og det er luftig rundt barnet som skal sove trygt på ryggen i sengen sin, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

Hva med å sove i vognbag og babynest?

Noen undres over at vi ikke også advarer mot bruk av vognbager som sovested, da disse også er polstret. En vognbag bør ikke være barnets faste sovested gjennom natten. Når barn sover i vogn på dagtid, er det for kortere perioder og man bør følge med på barnet slik at det ikke blir for tett og varmt.

Av samme grunner anbefales heller ikke babynest (innretning/ et lite rede til babyen til bruk i foreldreseng/sprinkelseng).

Kvelning er ikke krybbedød

Krybbedød er en diagnose som brukes der vi ikke vet årsak til dødsfallet og der man har undersøkt at barnet ikke har vært utsatt for en ulykke med for eksempel en sengekantbeskytter. Noen sovesituasjoner kan imidlertid være uheldige og gi både økt risiko for krybbedød og for en kvelningsulykke. Situasjoner der barnet får ansiktet tildekket må unngås. Dette er for eksempel mageleie, men også sideleie der ansiktet ligger inn mot en tett sengekantbeskytter. Slike situasjoner kan føre til at barnet puster inn sin egen utpustede luft og på den måten føre til såkalt CO2-opphopning.

De fleste barn tåler å få ansiktet ned i madrassen eller inn mot en sengekantbeskytter, men noen barn er sårbare for en slik sovesituasjon og har økt risiko for å dø i krybbedød. Vi vet ikke på forhånd hvem som er disponert for krybbedød. Disse spedbarna reagerer sannsynligvis ikke slik som friske barn i uheldige sovesitasjoner. Ved krybbedød viser obduksjon ingen tegn til at barnet har kjempet, men det ser ut som det er en dødsprosess der surstoffmangel leder til koma og død.

Se også: CO₂-opphopning og krybbedød

Referanser:

Scheers NJ, Woodard DW, Thach BT. Crib Bumpers Continue to Cause Infant Deaths: A Need for a New Preventive Approach. The Journal of Pediatrics 2015.

Se også: Forebygging av krybbedød

 

Publisert 07.12.2015