Å puste inn brukt luft (rebreathing) er et viktig forskningsområde innen krybbedødforskningen. Vi vet at store doser med kulldioksyd (CO₂) kan være dødelig. Vi vet også at et viktig forebyggende tiltak er at barnet sover på ryggen og har det luftig og godt rundt seg. Dersom barnet kommer over på magen, og særlig med ansiktet ned i madrassen, er det dokumentert stor risiko for krybbedød. Det å puste inn for store mengder av CO₂ kan gi opphopning av gassen i blodet, en tilstand kalt hyperkapni eller CO₂-narkose. Dette kan føre til at blodets surhetsgrad (pH) synker, noe som igjen kan føre til redusert bevissthet, hjerterytmeforstyrrelser og død.

Ikke kvelning

For å kunne sette "kvelning på grunn av opphoping av CO₂" som dødsårsak må oksygenmangelen (i dødelig dose) kunne påvises ved obduksjon. Problemet er at oksygenmangel eller opphoping av CO₂ ikke direkte kan måles/spores ved obduksjon. Denne mangeltilstanden må måles ved bruk av markører for oksygenmangel, som for eksempel mengde av hypoxantin i øyevæsken eller i melkesyre. Vanligvis vil barn som får for lite oksygen reagere med å gispe etter luft, snu på hodet eller gjøre andre ting for å regulere oksygennivået. Et barn som er i ferd med å bli kvalt på grunn av for mye CO₂ vil sannsynligvis kjempe for å få puste, noe som ville ha satt spor som man kunne oppdage ved obduksjon. Vanlige funn ved krybbedød er imidlertid funn som indikerer en plutselig død eller slutt på at organer fungerer, og ikke funn som avdekker en kamp for livet.

CO₂-opphopning utløser krybbedød hos sårbare barn

Spedbarn som er sårbare/disponert for å kunne dø i krybbedød vil sannsynligvis ikke reagere slik som friske barn reagerer ved for lite oksygen. Derfor antas opphoping av CO₂ å kunne være en trigger for å kunne utløse krybbedød hos sårbare barn. Vi antar da at krybbedød delvis skyldes en genetisk defekt som bare er dødelig ved at barnet utsettes for risikofaktorer som mageleie, for varmt og klamt sovemiljø m.m.

Oksygenmangel kan oppstå ved infeksjoner

Da vi også vet at det kan oppstå oksygenmangel ved infeksjoner, som også er å finne hos halvparten av de krybbedøde, kan oksygenmangel skyldes flere ting. Det er altså vanskelig å påvise CO₂ som en direkte årsak til døden, men opphoping av CO₂ (rebreathing) er i dag regnet som en betydelig risikofaktor. På denne bakgrunn råder man foreldre til å ha minst mulig løst sengetøy med mer i sengen slik at barnet har luftig og åpent soveforhold.