Det er lite kjent at snus er minst like skadelig for fosteret som røyk. Samtidig øker snusbruk blant unge kvinner. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå har lansert ny kampanje med en film som spres blant annet på Facebook. Se kampanjefilm her.
 
– Vi ser og forstår at det er sterke reaksjoner på denne filmen, og vi er kjent med at noen opplever at det spøkes med det å miste et barn. Det er vondt. Fordi det brukes sterke virkemidler, er det ulike reaksjoner også i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) på filmen, sier fagsjef Trine Giving Kalstad som presiserer at LUB ikke har vært involvert i arbeidet med kampanjen.
 
Medlemmer i LUB vet altfor godt hva det vil si å miste et barn og har et sterkt ønske om at ingen andre måtte gå igjennom dette. Forebygging er en sentral del av LUBs arbeid. Noen ganger er det vanskelig å formidle forebyggende informasjon, nettopp fordi det naturlig nok kan vekke vonde følelser hos etterlatte foreldre. Men for mange er det nettopp det å forhindre nye dødsfall som gjør at man likevel støtter slike kampanjer.
 
– Vi erfarer at det snakkes lite om faren ved snusbruk under graviditeten. Nå håper vi at vi kan bruke oppmerksomheten kampanjen skaper til å øke kunnskapen om hvor farlig snusbruk kan være, og samtidig løfte frem at dødfødsler faktisk skjer her i Norge, sier Giving Kalstad.

 

Dette vet vi om snus i svangerskapet:

* Det er sterke holdepunkter for at snusbruk i svangerskapet fører til økt risiko for dødfødsel. Forskningsstudier fra Sverige tyder på at risikoen for dødfødsel øker fra 2,7 per 1000 fødte til 4,0 (Baba et. al. 2014) og 5,2 dødfødsler (Wickstrøm et. al. 2010) per 1000 fødte. Økt relativ risiko er på 40-60%.

* Snus gir også økt risiko for: redusert fødselvekst, økt risiko for prematur fødsel, veksthemning, kortvarig pustestans i nyfødtperioden (neonatal apné), leppe-/ganedefekter.

* Den totale dosen nikotin er høyere hos snusere enn hos røykere. Nikotinnivåene etter snusbruk blir raskt like høy eller høyere ved snusbruk enn ved røyking, men blodkonsentrasjonen synes å holde seg på et høyere nivå i lengre tid ved snusbruk.

* Dyreforsøk viser at nikotineksponering i fosterlivet og av unge dyr gir uønskede strukturelle og funksjonelle forandringer i hjernen samt atferdsendringer, og det hemmer lungeutvikling og lungefunksjon hos fosteret, på lignende måte som ved tobakksrøyking.

* Nikotin reduserer blodstrømmen i livmor og morkake, noe som kan medføre oksygenmangel hos fosteret.

* Det er økning i snusbruk blant unge kvinner i aldersgruppen 16-24 år i Norge. For 10 år siden var det knapt målbare tall. Nå bruker 13% av kvinner mellom 16-24 år snus daglig (38 000 kvinner). I tillegg bruker 5% snus av og til (15 000 kvinner).

Kilder:
Helsedirektoratet.no
Rapport fra Helsedirektoratet: Helserisiko ved bruk av snus
Fagseminar - Snus i svangerskapet (26.05.16 i regi av Helsedirektoratet)

i

Forskningsreferanser ang dødfødsler:

Baba S, Wikström AK, Stephansson O, Cnattingius S (2014). Influence of snuff and smoking habits in early pregnancy on risks for stillbirth and early neonatal mortality. Nicotine Tob Res.

Gupta PC, Subramoney S.Epidemiology (2006). Smokeless tobacco use and risk of stillbirth: a cohort study in Mumbai, India. Epidemiology.

Wikström AK, Cnattingius S, Stephansson O (2010). Maternal use of Swedish snuff (snus) and risk of stillbirth. Epidemiology.

 

Se også: Røyking, nikotin og barnedød


Publisert 31.05.2015