I mars i år ble en oversiktsstudie om sovestilling og dødfødsel publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Forskerne har vurdert seks forskningsstudier og konkluderer med at det er tryggest for kvinner å legge seg til å sove på siden mot slutten av svangerskapet, fra svangerskapsuke 28. Stillingen den gravide legger seg i er viktigst fordi dette er stillingen man pleier å bli liggende i mesteparten av natten. Forskerne antar at dersom alle følger denne anbefalingen kan sen dødfødsel reduseres med ca. seks prosent. 
Britiske helsemyndigheter (NHS) gir nå anbefalinger om liggestilling for å bidra til å redusere antallet dødfødsler. I Storbritannia er det fire til fem dødfødsler etter 28. svangerskapsuke per tusen fødsler. I Norge har tilsvarende tall de siste årene vært mellom to og tre av tusen fødsler*.

Like trygt å sove på høyre og venstre side

En antakelse som ble tilbakevist i den nye studien, er at det å legge seg til å sove på høyre side er forbundet med økt dødfødselrisiko. Det var ingen forskjell i risiko mellom å sove på høyre og venstre side.
Studien viste også at ryggleie er en selvstendig risikofaktor, det er ikke slik at det for eksempel er farligere for enkelte grupper gravide, som for eksempel svært overvektige, å sove på ryggen.

Uvanlig å sove på ryggen

Det er uvanlig at gravide sover på ryggen etter 28. uke. I studien gjaldt det 7,9 prosent av kvinnene som hadde opplevd dødfødsel (851 kvinner), mens det kun var 3.2 prosent i kontrollgruppen (2257 kvinner) som sov på ryggen.
Den økte risikoen ved å sove på ryggen kan skyldes at blodtilførselen til barnet påvirkes av mors sovestilling fordi livmoren presser på venen som fører blodet fra kroppen tilbake til hjertet (vena cava). 

Bør norske gravide få råd om sovestilling?

– De nasjonale retningslinjene vi har i dag inneholder ingen anbefalinger knyttet til sovestilling under graviditet, sier Ellen Margrethe Carlsen ved Helsedirektoratet til nrk.no.
De nye forskningsfunnene kan imidlertid føre til endringer også her i Norge.
– Vi vil nå gå grundig igjennom og vurdere funnene. Vi vil også se nøye på de nylig oppdaterte rådene fra de britiske helsemyndighetene, sier Carlsen.
LUBs fagråd diskuterte de nye forskningsfunnene nå i mai. Det ble fremhevet at det er naturlig og komfortabelt for både kvinnen og barnet i magen at den gravide sover på siden. Det er få gravide som sover på ryggen, de fleste synes det er en ubehagelig liggestilling.

– Det er en god vane å legge seg ned på siden når man skal sove. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er forbundet med fare dersom man våkner på ryggen, da er det bare å snu seg til siden og sove videre, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad, som er glad for at Helsedirektoratet nå skal vurdere forskningsfunnene. Fagrådet er bevisste på at det alltid er et dilemma at noen kan bli mer redde av å få vite om flere risikofaktorer. 
– Samtidig vet vi at mange av dem som får barn igjen etter å ha mistet, lenge har kjent til denne kunnskapen. De oppsøker ofte alt som finnes av relevant informasjon, for de tør ikke lenger stole på rådene de får fra andre. De må ha kontroll selv, sier Kalstad, som forstår godt dette behovet.
– Å sove på siden er et råd det både er enkelt og naturlig å følge. Men det er viktig å huske på at det ikke er farlig om du våkner opp på ryggen, sier Kalstad. Hun understreker at det viktigste er at gravide blir kjent med sin babys bevegelsesmønster, slik LUB gir råd om på kjennliv.no. 

* I Norge regnes dødfødsler fra 22. svangerskapsuke, med en forekomst av dødfødsler på mellom 3 og 4 per 1000 fødte de siste årene.

Forskningsstudien:
Cronin, R. et. al.: An Individual Participant Data Meta-analysis of Maternal Going-to-Sleep Position, Interactions with Fetal Vulnerability, and the Risk of Late Stillbirth. The Lancet, april 2019.

 

Tekst: Line Schrader - opprinnelig publisert i Oss foreldre imellom 1.19