Se nrk.no 25.01.15: Anbefaler alle å putte babyen i en "tube".

I flere år har tubebæring vært en kjent metode for stimulering av for tidlig fødte barn før hjemreise. Nå utvides tilbudet og de  nybakte foreldre får mulighet til å  låne tuben med hjem og praktisere tubebæring etter hjemreise.
 
Hud mot hud er beroligende på barnet og skaper god nærhet og tilknytning til foreldrene.  Like fullt er det viktig at mor og far får informasjon om hvordan tubebæring bør praktiseres.

Unngå å sovne med barnet i tube

–  Tubebæring er et godt alternativ når mor er våken og oppmerksom på barnet. Men når barnet skal sove, bør ikke barnet sove på magen. Derfor må man unngå at mor eller far sovner med barnet i tube mens de sitter i en stol, sofa eller ligger i sengen. Fra forskningen vet vi at ved uoppmerksomhet kan øke risikoen for plutselig død, sier rettsmedisiner og forsker Arne Stray-Pedersen.

Røykere bør la være

I WHOs retningslinjer for tubebæring  for små eller for tidlig fødte barn understrekes det at barn er sårbare for passiv røyking og at dette bør unngås i barnets nærvær. Man vet også at barn som sovner ved siden av foreldre som er røykere, har økt risiko for plutselig spedbarnsdød. Mødre og fedre som røyker bør derfor ikke bære i tube, understreker Stray-Pedersen.  

Barnet bør ikke sove på magen

Det som gjøres på barselavdelingen har stor legitimitet hos nybakte foreldre. Derfor er det viktig at foreldre får god informasjon om hvordan de kan praktisere tubebæring på en trygg måte. Her har sykehuset et ansvar, understreker fagsjef Trine Giving Kalstad i LUB. Hun er opptatt av at mageleie ved søvn ikke skal legitimeres fordi tubebæring har flere gode effekter.

– Vi oppfordrer til mye hudkontakt når barn og foreldre er våkne, men la barnet sove på ryggen i sin egen seng eller i en trygg samsovingssituasjon når det skal sove. Dette er også eksplisitt beskrevet i retningslinjene for barselomsorgen, sier Giving Kalstad.


Se også:

La barnet sove i egen seng på foreldrenes rom

Forebygging av krybbedød