– Resultatene våre viser at helsepersonell ikke må gå ut med informasjon om at det er normalt med mindre fosteraktivitet i slutten av svangerskapet, påpeker Eli Saastad, jordmor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus til forskning.no. Hun er en av forskerne bak den norske forskningsstudien Tell trivelsen, som blant annet er støttet av LUBs forskningsfond.

Resultater fra studien er nylig publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1786 norske gravide kvinner har i denne studien telt spark (fosterbevegelser) fra svangerskapsuke 28. De registrerte hvor lang tid det tok å kjenne ti bevegelser én gang i døgnet da barnet var aktivt. Det viste seg at den tiden det tok å kjenne ti bevegelser var helt jevn fram til fødselen. Saastad påpeker imidlertid at aktiviteten ofte kan kjennes annerledes i slutten av svangerskapet.
 

Livsfarlig med feilinformasjon

– Vi vet at mange som har mistet barnet sitt under svangerskapet har kjent lite liv i forkant. Derfor er det avgjørende at gravide blir godt kjent med hva som er normal fosteraktivitet for sitt barn slik at mindre liv kan oppdages så tidlig som mulig, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad. Hun ønsker velkommen ny forskning som stadfester at barnet ikke skal ha redusert aktivitet rett før termin.

– Det er livsfarlig med feilaktig informasjon om hva som er normal fosteraktivitet mot slutten av svangerskapet, påpeker Kalstad.

Les mer om fosteraktivitet her: Lite liv i magen

Se også: Forebygging av dødfødsler

orskningsartikkelen

Winje, Saastad m.fl.: Analysis of 'count-to-ten' fetal movement charts: a prospective cohort study, BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 118, Issue 10, pages 1229–1238, September 2011, doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.02993.x.

Basert på studien Tell trivselen som inngår i det internasjonale forskningssamarbeidet Femina - Fetal Movement Intervention Assessments.  LUB har støttet både Tell trivselen og andre Femina-prosjekter gjennom flere år, både fra LUBs forskningsfond og via ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

i

 

Se også:

Sparketelling reddet Amindas liv