Responsen var stor da vi i januar publiserte et innlegg på Facebook og Instagram om at foreldre kan få registrert sitt dødfødte barn med navn i Folkeregisteret, med link til vår informasjon på lub.no om hvordan gå fram. 

Skjermbilde av FB-posten

Dette var en kjærkommen nyhet for mange etterlatte foreldre, en anerkjennelse av barna de har mistet.

Uken etter ble LUB kontaktet av Skatteetaten. Etter å ha opplevd en stor økning av henvendelser fra etterlatte foreldre, ønsket de å ha et møte med oss for å nå ut med korrekt informasjon om registrering av barn som blir født døde.

Vi ønsker at denne brukergruppen skal ivaretas på en god måte når de kontakter oss. 


Skatteetaten

Det har ikke vært lett å finne ut av dette gjennom henvendelser til Skatteetaten tidligere, så dette var gull verdt!

Både mor, far og medmor kan registrere barnets navn på seg

I et hyggelig digitalt møte med to som jobber med Folkeregisteret i Hammerfest og en fra Skatteetaten i Oslo, har vi nå fått klarhet i hva som er mulig. Og det er faktisk bedre enn vi trodde:

Både mor, far og medmor kan nå få sitt døde barns navn registrert på seg i Folkeregisteret. Tidligere var det kun mor som fikk registrert barnet på seg, og da som «dødfødt gutt/pike». Det kan være en litt omstendelig prosess å få barnet registrert på far/medmor dersom farskapet eller medmorskapet ikke var erklært før eller ved fødselen, men det er fortsatt mulig. Se forklaring på hvordan du kan gå fram her.

Vilde, Line og Trine i digitalt møte
Vilde, Line og Trine fra LUB i møte med Skatteetaten.


Vil senke grensen for registrering til uke 22

Et gledelig resultat av møtet er at det nå endelig er startet en prosess for å få senket aldersgrensen for registrering av dødfødte. I møtet tok vi opp at det er problematisk at kun barn født fra og med svangerskapsuke 28 blir registrert i Folkeregisteret. En dødfødsel regnes ellers fra og med uke 22, så dette oppleves vondt for mange foreldre.

Nå er dette tatt opp videre med Helsedepartementet der det vil avklares. Vi håper nå på en endring!