Barn som er født død etter 28 ukers svangerskap (1), blir automatisk registrert i Folkeregisteret på mor, og vil vises som fødselsdato og kjønn under «Mine opplysninger i Folkeregisteret». Barnet blir også registrert på far dersom foreldrene er gift eller farskaperklæring er registrert Barnet blir registrert på medmor dersom medmorskap er erklært (foreldrene må ha søkt om medmorskap).

Mor og far eller medmor (dersom barnet er registrert på han/henne) kan registrere barnets navn i Folkeregisteret ved å sende en skriftlig henvendelse til Skatteetaten, enten via kontaktskjema på Skatteetaten.no eller per post til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. 

Erklæring av farskap

Farskap er ofte erklært digitalt før fødselen eller i forbindelse med fødselen. Dersom farskapet ikke er erklært, kan det erklæres digitalt på NAV.no i inntil 3 uker etter fødselen ved dødfødsel. Etter dette må farskapet erklæres ved personlig oppmøte av begge foreldre på et NAV-kontor, et skattekontor eller hos Skatteetaten. Mor må signere farskapserklæringen (2). Hvis farskapet skal erklæres hos Skatteetaten, må dere bestille time før oppmøte. Dere må vise legitimasjon.

Registrering av barnet på medmor

Medmorskap følger samme regler som farskap så langt det lar seg gjøre, jf. kapittel 2 i barneloven.


(1) Grensen på 28 ukers svangerskap stemmer ikke overens med dagens definisjon av dødfødsel, som er fra og med svangerskapsuke 22. LUB tok dette opp i et møte med Skatteetaten i januar 2023. Dette satte igang en prosess som har endt med at grensen for registrering skal endres til å inkludere alle dødfødte barn, født fra og med svangerskapsuke 22. Endringen kommer i neste utgave av Folkeregistrerhåndboken, som skal publiseres i 2024. 

(2) Personlig oppmøte av begge foreldre kreves der far ikke er oppført på fødselsmeldingen som Folkeregisteret har mottatt fra sykehuset (jf. barneloven § 1). Dersom far er oppført på fødselsmeldingen, er det kun far som må møte opp personlig.