I dødfødtregisteret registreres barnet med fødselsdato, kjønn, fødekommune/land og foreldrenes fødselsnummer og navn. Barnet føres også på moren. Barnets navn oppgis som «dødfødt gutt/pike». Barnet blir ikke tildelt fødselsnummer.

Det er mulig å få registrert barnets navn på mor i folkeregisteret. Mor må da sende en skriftlig henvendelse til Skatteetaten, enten via kontaktskjema på Skatteetaten.no eller per post til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. 

Det er ikke mulig å få registrert barnet på far i folkeregisteret.

Se skatteetaten.no: Folkeregisterhåndboken kapittel 2 Registreringspliktige personer/identifikasjonsnummer, kapittel 2 § 2.1 Første ledd.

Registrering iht Folkeregisterhåndboken:

Dødfødte og fødte som dør like etter fødselen

Uavhengig av om barnet er dødfødt eller dør like etter fødselen, får folkeregistermyndigheten melding om fødsel så lenge barnet fødes etter 28 ukers svangerskap, jf. bl. § 1 første og tredje ledd.

Dødfødte barn før 28 ukers svangerskap meldes ikke til folkeregistermyndigheten og registreres ikke i Folkeregisteret. Fødselsnummer tildeles ikke barn som er dødfødt etter 28 ukers svangerskap.

Levendefødte barn som dør like etter fødselen tildeles fødselsnummer. Dødsfallet registreres deretter på grunnlag av melding fra lege med meldeplikt/tingretten/lensmannen, jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav i.

 

i